reakcja przemieszczania co to znaczy
Definicja reakcja przemieszczania pęknięć (ang. nick translation). Czym jest aktywność DNA.

Czy pomocne?

Definicja reakcja przemieszczania pęknięć (ang. nick translation)

Co znaczy:

Opis hasła
w reakcji wykorzystuje się aktywność DNA polimerazy I E. coli, która dodaje nukleotydy do wolnego końca 3'OH utworzonego wcześniej w dwuniciowym DNA przez działanie DNazy I. W tym samym czasie, polimeraza I egzonukleolitycznie usuwa nukleotydy od końca 5' pęknięcia. Równoczesna eliminacja nukleotydów z końca 5' i dodatek nukleotydów do końca 3' powoduje przesuwanie się przerwy wzdłuż DNA, w kierunku 5'->3'. Jeśli jeden z nukleotydów obecnych w reakcji zostanie zastąpiony nukleotydem radioaktywnym lub znakowanym nieizotopowo, to w wyniku reakcji uzyskuje się DNA wyznakowany z wysoką specyficzną aktywnością. Metoda ta jest używana do znakowania sond DNA używanych w hybrydyzacji. (ASk) Rys. Schemat reakcji przemieszczania pęknięć.

Czym jest reakcja przemieszczania pęknięć (ang. nick translation) znaczenie w Słownik na R .