reakcja wydłużania startera co to znaczy
Definicja reakcja wydłużania startera lub synteza DNA przez wydłużanie startera (ang. primer.

Czy pomocne?

Definicja reakcja wydłużania startera lub synteza DNA przez wydłużanie startera (ang. primer extension)

Co znaczy:

Opis hasła
Reakcja wydłużania startera służy do identyfikacji miejsca inicjacji transkrypcji. Starterem może być wybrany fragment restrykcyjny, w którym mieści się początek transkrypcji i który musi być krótszy niż komplementarny mRNA. Starterem w tej reakcji może też być jednoniciowy, syntetyczny oligonukleotyd o dłg. 30-40 nukleotydów, komplementarny do specyficznej sekwencji w mRNA. Startery znakuje się radioaktywnie na końcu 5'. Po hybrydyzacji DNA-mRNA pozostaje wolny koniec 5' komplementarnego mRNA. DNA z wolnym końcem 3' służy jako starter dla odwrotnej transkryptazy (RT), która na matrycy mRNA wydłuża go, aż do końca 5' mRNA. Wydłużenie fragmentu DNA po dodaniu odwrotnej transkryptazy (+RT) w porównaniu z kontrolą (-RT) obserwowane w elektroforezie w żelu poliakrylamidowym, świadczy o obecności miejsca inicjacji w badanym fragmencie restrykcyjnym. Dokładne oznaczenie miejsca inicjacji transkrypcji dokonuje się przez sekwencjonowanie.

Czym jest reakcja wydłużania startera lub synteza DNA przez wydłużanie startera (ang. primer extension) znaczenie w Słownik na R .