receptor adiponektyny co to znaczy
Definicja receptor adiponektyny (ang. adiponectin receptor). Czym jest błonowy, składa się z.

Czy pomocne?

Definicja receptor adiponektyny (ang. adiponectin receptor)

Co znaczy:

Skrót
AdipoR

Opis hasła
Receptor błonowy, składa się z siedmiu domen przezbłonowych - budową przypomina więc receptory związane z białkami G, lecz w odróżnieniu od nich nie wymaga białek G do swojego działania. Przekazywanie sygnału wewnątrz komórki odbywa się najprawdopodobniej przez fosforylację kinazy białek aktywowanej przez mitogeny (MAPK, ang. mitogen-activated protein kinase) i kinazy białek zależnej od AMP (AMPK, ang. AMP-activated protein kinase) oraz aktywację jądrowego receptora PPAR-a (ang. peroxisome proliferator-activated receptor).
Znane są dwie izoformy receptora adiponektyny: AdipoR1 i AdipoR2, kodowane przez dwa różne geny - gen (ADR1) kodujący ludzki receptor AdipoR1 jest umiejscowiony na chromosomie 1 (1q32.1), natomiast gen (ADR2) receptora AdipoR2 znajduje się na chromosomie 12 (12p13.33). Różna jest także lokalizacja narządowo-tkankowa obu receptorów. AdipoR1 występuje głównie w mięśniach szkieletowych oraz, w mniejszych ilościach, w innych tkankach i narządach (w mózgu, mięśniu sercowym, nerce, wątrobie, łożysku, komórkach b trzustki i w makrofagach); AdipoR2 - głównie w wątrobie i w mięśniach szkieletowych. AdipoR1 i AdipoR2 wykazują różne powinowactwo do postaci multimerycznych adiponektyny. Receptor AdipoR1, przeważający w mięśniach szkieletowych, z większym powinowactwem wiąże trimer adiponektyny; AdipoR2, występujący głównie w wątrobie, wykazuje większe powinowactwo do multimerów wyższego rzędu.

Czym jest receptor adiponektyny (ang. adiponectin receptor) znaczenie w Słownik na R .