receptor sulfonylomocznika co to znaczy
Definicja receptor sulfonylomocznika (ang. sulfonylurea receptor). Czym jest Wydaje się, że to.

Czy pomocne?

Definicja receptor sulfonylomocznika (ang. sulfonylurea receptor)

Co znaczy:

Skrót polski
SUR

Skrót
SUR

Opis hasła
Wydaje się, że to białko o względnej masie cząsteczkowej 140 000-170 000, którego struktura odpowiada transporterowi ABC błon plazmatycznych, jest podjednostką kanału potasowego regulowanego przez ATP, obecnego w błonie plazmatycznej komórek b trzustki. Kanał ten kontroluje uwalnianie insuliny. Białko SUR jest kodowane u człowieka przez gen zlokalizowany na chromosomie 11 (11p15.1), obok genu kodującego drugą podjednostkę kanału (białko KIR6.2). Wartość potencjału spoczynkowego komórek b jest zbliżona do wartości odpowiadającej potencjałowi równowagi jonów K+ (około 70 mV); podwyższenie stężenia glukozy indukuje zamknięcie kanału, depolaryzację błony plazmatycznej i otwarcie kanałów wapniowych. Wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ jest sygnałem do uwalniania insuliny drogą egzocytozy.
Mutacje SUR prowadzą do hiperinsulinemicznej hipoglikemii niemowlęcej, choroby występującej zazwyczaj rzadko (średnio 1 przypadek na 50 000 osób) lecz w niektórych populacjach arabskich występującej częściej (1 przypadek na 25 000 osób). Choroba przejawia się atakami ostrej hipoglikemii w kilka godzin po urodzeniu i czasami wymaga częściowej pankreatomii.
SUR wykazuje wysokie powinowactwo do sulfonylowych pochodnych mocznika, stosowanych w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej; w tym przypadku blokowanie kanału potasowego przez te związki jest korzystne, bowiem stymuluje uwalnianie insuliny i obniżenie stężenia glukozy we krwi.

Czym jest receptor sulfonylomocznika (ang. sulfonylurea receptor) znaczenie w Słownik na R .