reduktaza rtęciowa mercuric co to znaczy
Definicja reduktaza rtęciowa (ang. mercuric reductase). Czym jest katalizuje redukcje Hg(SR)2 do.

Czy pomocne?

Definicja reduktaza rtęciowa (ang. mercuric reductase)

Co znaczy:

Opis hasła
Reduktaza rtęciowa katalizuje redukcje Hg(SR)2 do Hgo używając NADPH jako reduktora. Hg(SR)2 + NADPH + H+-> Hgo + 2RSH +NADP+ Rr. ma redoksowo aktywne reszty cysteiny Cys135 i Cys140 podobnie jak w dehydrogenazie liponianu i reduktazie glutationu. Zredukowana reszta Cys 140 tworzy kompleks z przeniesieniem ładunku z C(4a) pierścienia izoaloksazyny FAD. Redukcja enzymu przebiega następująco:

E + NADPH -> E-NADPH -> EH2-NADP+

EH2-NADP+-> EH2 + NADP+ EH2 + NADPH -> EH2-NADPH.

Z punktu termodynamiki przy bardzo niskim potencjale redoks kompleksu, bo wynoszącym -475 mV redukcja jonów rtęci jest możliwa. Dzieje się to z powodu zaangażowania w procesie katalitycznym dwu par zredukowanych atomów siarki tworzących strukturę kleszczową wokół jonu rtęci. Obok dwutioli Cys135-Cys140 wykazano udział drugiej pary od C-końca, a mianowicie Cys558-Cys559, co umożliwia wzrost potencjału redoks do poziomu,który skutecznie redukuje jon rtęci z drugiego dodatniego stopnia utlenienia do zerowego.

Czym jest reduktaza rtęciowa (ang. mercuric reductase) znaczenie w Słownik na R .