reguła końca N (ang. N-end rule)

Czy pomocne?

Definicja reguła końca N (ang. N-end rule)

Co znaczy:

Opis hasła
zasada, zgodnie z którą okres półtrwania białka in vivo zależy od jego N-końcowych reszt.

Czym jest reguła końca N (ang. N-end rule znaczenie w Słownik na R .