rekombinacja genetyczna co to znaczy
Definicja rekombinacja genetyczna RNA (ang. genetic RNA recombination). Czym jest cząsteczki RNA w.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja genetyczna RNA (ang. genetic RNA recombination)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces tworzenia nowej cząsteczki RNA w oparciu o fragmenty cząsteczek genomowych wirusa RNA lub retrowirusa. Zgodnie z powszechnie akceptowanym jednak nadal hipotetycznym mechanizmem (wybiórczego kopiowania, ang. copy choice) rekombinacja RNA zachodzi podczas syntezy nici potomnej, gdy wirusowy kompleks replikacyjny zmieni cząsteczkę matrycową. W zależności od struktury cząsteczek RNA i usytuowania miejsc przeskoków rekombinacyjnych wyróżnić można trzy typy rekombinacji: homologiczną, homologiczną nieprecyzyjną i niehomologiczną.

patrz też: rekombinacja genetyczna; wyż.wym. typy rekombinacji

Czym jest rekombinacja genetyczna RNA (ang. genetic RNA recombination) znaczenie w Słownik na R .