rekombinacja niehomologiczna co to znaczy
Definicja rekombinacja niehomologiczna RNA (ang. nonhomologous recombination RNA). Czym jest jako.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja niehomologiczna RNA (ang. nonhomologous recombination RNA)

Co znaczy:

Opis hasła
Rekombinację RNA określamy jako niehomologiczną gdy uczestniczą w niej dwie różne cząsteczki RNA. Powstające rekombinanty są więc zdecydowanie odmienne od cząsteczek rodzicielskich.
Rekombinacja niehomologiczna zachodzi rzadziej od rekombinacji homologicznej, odgrywa jednak szczególnie istotną rolę w procesie ewolucji RNA wirusów - może bowiem prowadzić zarówno do istotnego przekształcenia genomu wirusowego, jak i do powstawania całkowicie nowych drobnoustrojów. Te ostatnie tworzą się nie tylko w wyniku rekombinacji zachodzącej pomiędzy RNA wirusowymi. Obserwuje się, iż na drodze rekombinacji niehomologicznej mogą być wprowadzane do genomu wirusowego także fragmenty RNA z komórki gospodarza.

patrz też: rekombinacja homologiczna RNA.

Czym jest rekombinacja niehomologiczna RNA (ang. nonhomologous recombination RNA) znaczenie w Słownik na R .