rodnik wodorotlenowy rodnik co to znaczy
Definicja rodnik wodorotlenowy lub rodnik hydroksylowy (ang. hydroxyl radical). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja rodnik wodorotlenowy lub rodnik hydroksylowy (ang. hydroxyl radical)

Co znaczy:

Skrót polski
.OH

Opis hasła
Rodnik wodorotlenowy jest uważany za najbardziej reaktywny twór chemiczny występujący w układach żywych. Szybko reaguje z większością cząsteczek organicznych; często szybkość tych reakcji jest limitowana przez szybkość dyfuzji, a stałe szybkości są rzędu 1091010 mol1 l s1. Głównymi reakcjami rodnika wodorotlenowego są reakcje oderwania atomu wodoru od cząsteczek organicznych

RH + .OH ® R. + H2O

i reakcje addycji do wiązań podwójnych

RHC=CHR + .OH ® RHC.CHOHR

patrz też: reaktywne formy tlenu; anionorodnik ponadtlenkowy; ponadtlenek wodoru; nadtlenek wodoru

Czym jest rodnik wodorotlenowy lub rodnik hydroksylowy (ang. hydroxyl radical) znaczenie w Słownik na R .