rybosomowe miejsce miejsce co to znaczy
Definicja rybosomowe miejsce A lub miejsce aa-tRNA; miejsce A na rybosomie (ang. aminoacyl site.

Czy pomocne?

Definicja rybosomowe miejsce A lub miejsce aa-tRNA; miejsce A na rybosomie (ang. aminoacyl site)

Co znaczy:

Opis hasła
Na rybosomie wyróżnia się trzy główne miejsca: A, przyłącza aminoacylo-tRNA (aa-tRNA); P, przyłącza peptydylo-tRNA; E, jest miejscem wyjścia tRNA (exit).
W miejscu A następuje rozpoznanie kodonu znajdującego się w mRNA przez antykodon tRNA dostarczony przez kompleks przejściowy - aa-tRNA-EF-1(Tu):GTP. Po utworzeniu wiązania peptydowego między aktywowaną grupą karboksylową rosnącego polipeptydu i grupą aminową aa-tRNA znajdującego się w miejscu A, cząsteczka peptydylo-tRNA przesuwa się do miejsca P zwalniając miejsce A dla następnej cząsteczki aa-tRNA.

Czym jest rybosomowe miejsce A lub miejsce aa-tRNA; miejsce A na rybosomie (ang. aminoacyl site) znaczenie w Słownik na R .