rybosomowy kwas rybonukleinowy, rybosomowy RNA lub rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA)

Czy pomocne?

Definicja rybosomowy kwas rybonukleinowy, rybosomowy RNA lub rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA)

Co znaczy:

Skrót polski
rRNA

Skrót
rRNA

Opis hasła
Rybosomowe kwasy nukleinowe stanowią główny składnik rybosomów. W prokariotycznych rybosomach występują RNA o stałej sedymentacji: 23S, 16S i 5S, a w eukariotycznych 28S, 18S, 5.8S i 5S. rRNA 23S (28S) oraz 5S (5.8S) wraz z 34 białkami tworzą dużą podjednostkę rybosomową. Składnikami małej podjednostki jest rRNA 16S (18S) oraz 21 białek. Liczba nukleotydów w poszczególnych rRNA wynosi: w 23S - ok. 3600, w 16S - 1600, w 5.8S - 150, a w 5S - 120 nukleotydów.

Czym jest rybosomowy kwas rybonukleinowy, rybosomowy RNA lub rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA znaczenie w Słownik na R .