wirus pryszczycy bydlęcej co to znaczy
Definicja wirus pryszczycy bydlęcej (ang. food and mouth diseases virus). Czym jest Kulisty wirus.

Czy pomocne?

Definicja wirus pryszczycy bydlęcej (ang. food and mouth diseases virus)

Co znaczy:

Skrót polski
FMDV

Skrót
FMDV

Opis hasła
Kulisty wirus należący do rodziny Picornaviridae, przedstawiciel aftowirusów. Genom wirusa stanowi pojedyncza cząsteczka RNA o polarności mRNA i długości ok. 8450 nukleotydów. Genomowy RNA posiada ok. 100-nukleotydową sekwencję poliA na końcu 3', podczas gdy do końca 5' przyłączone jest kowalencyjnie niewielkie białko, VPg (ang. virion protein, genom). Dodatkowo, pomiędzy regionem kodującym a VPg, ulokowana jest sekwencja poliC. Genomowa cząsteczka RNA tego wirusa (podobnie jak ma to miejsce w innych pikornawirusach) koduje jedną poliproteinę złożoną z 2332 aminokwasów, która zostaje podzielona na 12 białek przez trzy specyficzne proteazy wirusowe. Niekodujące końce 3' i 5' cząsteczki genomowej charakteryzują się dużą zachowawczością. Sekwencja końca 5' niesie ze sobą sygnał inicjujący translację RNA, podczas gdy w niekodującym końcu 3' nici (+) oraz () ulokowany jest sygnał inicjujący syntezę potomnych RNA.

Czym jest wirus pryszczycy bydlęcej (ang. food and mouth diseases virus) znaczenie w Słownik na W .