wskaźnik masy ciała body mass co to znaczy
Definicja wskaźnik masy ciała (ang. body mass index). Czym jest stosowany do oceny masy należnej.

Czy pomocne?

Definicja wskaźnik masy ciała (ang. body mass index)

Co znaczy:

Skrót polski
BMI

Opis hasła
wskaźnik stosowany do oceny masy należnej, stopnia nadwagi i otyłości. Oblicza się go według wzoru: BMI = masa ciała w kg / (wzrost w m)2. Według WHO należną masę ciała wyraża wartość wskaźnika w zakresie 18,5-25 kg/m2. W praktyce lekarskiej wartości BMI w zakresie 25 - 29 kg/m2 wskazują na nadwagę, a wartości powyżej 30 kg/m2 na otyłość.

Czym jest wskaźnik masy ciała (ang. body mass index) znaczenie w Słownik na W .