enalaprili maleas co to znaczy
Zastosowanie leku Nitrocard, Nitroglycerinum, Nitromint, Perlinganit, Polnitrin, Nitro-Dur.

Czy pomocne?

Lek ENALAPRILI MALEAS definicja

Lek na Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, dusznica bolesna, zawał serca to ENALAPRILI MALEAS w postaci leku Nitrocard, Nitroglycerinum, Nitromint, Perlinganit, Polnitrin, Nitro-Dur, Sustonit, Nitro-Mack, Trimonit, Nitroderm TTS 5, Nitroderm TTS 10, Nitroglycerinum 0,5, Nitroglycerinum 1, Nitroglycerinum prolongatum.

Leczenie Perlinganit, Polnitrin, Nitro-Dur na Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, dusznica bolesna, zawał serca zastosowanie. Dawkowanie ENALAPRILI MALEAS skutki uboczne.

Pozostałe leki na chorobę Leczenie Choroba niedokrwienna serca, choroba .