osorbidi dinitras co to znaczy
Zastosowanie leku Mono Mack Depot, Etimonis, Corangin 40, Corangin 60, Effox 10, Effox 20, Effox 40.

Czy pomocne?

Lek ISOSORBIDI DINITRAS definicja

Lek na Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, dusznica bolesna, zawał serca to ISOSORBIDI DINITRAS w postaci leku Mono Mack Depot, Etimonis, Corangin 40, Corangin 60, Effox 10, Effox 20, Effox 40, Effox long, Effox long 50, Effox long 75, Isomonit 20, Isomonit 40, Izonit prolongatum 40, Mononit 10, Mononit 20, Mononit 40, Mononit 60 retard, Olicard retard 40, Olicard retard 60.

Leczenie Corangin 60, Effox 10, Effox 20, Effox na Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, dusznica bolesna, zawał serca zastosowanie. Dawkowanie ISOSORBIDI DINITRAS skutki uboczne.

Pozostałe leki na chorobę Leczenie Choroba niedokrwienna serca, choroba .