bromhexini hydrochloridum co to znaczy
Zastosowanie leku Bisolvon, Flegamina, Flegamina Mite. Jakie składniki BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM.

Czy pomocne?

Lek BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM definicja

Lek na środki wykrztuśne to BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM w postaci leku Bisolvon, Flegamina, Flegamina Mite.

Leczenie Bisolvon, Flegamina, Flegamina Mite na środki wykrztuśne zastosowanie. Dawkowanie BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM skutki uboczne.

Pozostałe leki na chorobę Leczenie środki wykrztuśne .