skala badać mowę dziecka co to znaczy
Co znaczy badać mowę dziecka afatycznego?. Co to jest na co dzień zajmujących się terapią dzieci.

Czy pomocne?

AFA SKALA - jak badać mowę dziecka afatycznego?

Definicja z ang. AFA SCALE - as you explore the child's speech afatycznego?, z niem. AFA SCALE - wie man die Rede afatycznego des Kindes erkunden?.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,95 str., Wymiary: 210 x 290 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: skala badać mowę dziecka
ISBN: ISBN 83-7308-506-8
Opis: Podręcznik jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Z pozycji praktyków, Autorki podzielone są także swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji. Ich badania opierają się na obserwacji zachowań dziecka sytuacji celowo zorganizowanej. Dzięki materiałów werbalnych i graficznych, starają się one utworzyć sytuację eksperymentalną, w miarę możliwości naturalną, po to, aby sprowokować reakcję dziecka, zarejestrować je i ocenić. W książce zostały poruszone problemy rzadko omawiane w literaturze logopedycznej. Zasadniczym jej celem jest ułatwienie logopedom - praktykom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.
Spis treści:
  • Wstęp Rozdział I – Niedokształcenie rozwoju mowy o typie afazji czy…? Rozdział II – Specyfika zaburzeń mowy i ogólna charakterystyka psychologiczna dzieci afatycznych Rozdział III – Warunki prawidłowej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i metody jej przeprowadzania
  • Budowa AFA-Skali
  • AFA-Skala – materiał do badania
  • AFA- Skala – Karta zapisu mowy dziecka
  • AFA- Protokół badania mowy
  • Słowniczek
  • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na A .