audiologia kliniczna zarys co to znaczy
Co znaczy Audiologia kliniczna - zarys?. Co to jest specjalizujących się w otolaryngologii.

Czy pomocne?

Audiologia kliniczna - zarys

Definicja z ang. Clinical Audiology - outline, z niem. Klinische Audiologie - Umriss.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2003, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,665 str., Wymiary: 165 x 230 mm , Waga: 1.18 kg
Zagadnienia: audiologia kliniczna zarys
ISBN: ISBN 83-88732-02-1
Opis: Książka ten przede wszystkim przeznaczony jest dla lekarzy specjalizujących się w otolaryngologii, foniatrii, audiologii, laryngologii wieku rozwojowego bądź specjalistów z tego zakresu. Wybrane niektóre zagadnienia okażą się z pewnością przydatne także dla studentów medycyny i stomatologii, przygotowujących się do egzaminu dyplomowego z otolaryngologii. Wybrane zagadnienia i tematy objęte "Zarysem audiologii klinicznej" mogą być interesujące także dla specjalistów z dziedzin nielekarskich, którzy są zaangażowani w rozwiązywanie wielopłaszczyznowych, skomplikowanych i różnorodnych problemów osób z zaburzeniami słuchu tak w odniesieniu do prewencji, diagnostyki, czy jak najszerzej pojętej rehabilitacji tych zaburzeń.
Spis treści:
 • 1. PRZEDMOWA
 • 2. CZĘŚĆ OGÓLNA:
 • 2.1. Podstawy fizyczne audiologu
 • 2.2. Podstawowe informacje z filo- i ontogenezy i anatomii narządu słuchu
 • 2.3. Niektóre zagadnienia z fizjologii słyszenia
 • 2.4. Fonetyka akustyczna w audiologii
 • 2.5. Diagnostyka obrazowa narządu słuchu
 • 2.6. Przydatność badań labiryntologicznych w diagnostyce audiologicznej
 • 2.7. Problematyka neurologiczna w audiologii
 • 3. SUBIEKTYWNE (PSYCHOFIZYCZNE) Sposoby BADANIA SŁUCHU
 • 3.1. Zasadnicze definicje, terminologia i pojęcia w badaniach audiologicznych, podstawy z zakresu techniki tych badań
 • 3.2. Kalibracja tonów czystych, sygnałów mowy i hałasu w badaniach audiologicznych
 • 3.3. Sposoby badania słuchu akumetryczne i przy wykorzystaniu stroików
 • 3.4. Sposoby psychofizyczne badania słuchu - audiometria progowa tonalna
 • 3.5. Audiometria nadprogowa
 • 3.6. Sposoby badania słuchu w wieku rozwojowym
 • 3.7. Badanie wyższych czynności słuchowych
 • 4. OBIEKTYWNE Sposoby BADANIA SŁUCHU
 • 4.1. Audiometria odruchowa
 • 4.2. Audiometria odpowiedzi elektrycznych (ERA - electric response audiometry)
 • 4.3. Otoemisje akustyczne
 • 5. DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SŁUCHU
 • 5.1. Diagnostyka ogólna zaburzeń słuchu
 • 5.2. Diagnostyka zaburzeń słuchu u dzieci
 • 5.3. Etiologia zaburzeń słuchu u dzieci
 • 5.4. Diagnostyka szczegółowa
 • 6. POSTĘPOWANIE W ZABURZENIACH SŁUCHU
 • 6.1. Aparaty słuchowe, protezowanie ubytków słuchu
 • 6.2. Aparaty słuchowe zakotwiczone (BAHA)
 • 6.3. Wszczepy ślimakowe
 • 6.4. Podstawy chirurgicznego leczenia zaburzeń słuchu
 • 6.5. Rehabilitacja słuchu, głosu i mowy u dzieci z uszkodzonym słuchem
 • 6.6. Wpływ zaburzeń słuchu na rozwój dziecka
 • 6.7. Wpływ uszkodzenia słuchu na głos i mowę
 • 6.8. Kwalifikacja dzieci z zaburzeniami słuchu do odpowiednich typów szkół
 • Piśmiennictwo. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na A .