auksologia promocja zdrowia co to znaczy
Co znaczy Auksologia a promocja zdrowia. Tom 2?. Co to jest rozwijać się) jest dyscyplina naukowa.

Czy pomocne?

Auksologia a promocja zdrowia. Tom 2

Definicja z ang. Auxology and health promotion. Volume 2, z niem. Auxologie und Gesundheitsförderung. Volume 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polska Akademia Nauk, Kielce 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka,343 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: auksologia promocja zdrowia
ISBN: ISBN 83-86006-34-X
Opis: Auksologia (od greckiego auxein - rosnąć, wzrastać, rozwijać się) jest dyscyplina naukowa, której historia sięga zaledwie początków XX wieku. Na I Międzynarodowym Kongresie Auksologicznym, który odbył się w 1977 roku w Rzymie, ustalono, iż auksologia stanowi odrębna dyscyplinę naukowa, zawierająca przedmioty genetyki, antropologii, psychologii, medycyny, socjologii, z uwzględnieniem wpływu szeroko pojętych czynników środowiskowych. Przyjęto, iż celem auksologii jest wypracowanie optymalnego modelu rozwoju dzieci i młodzieży dla współczesnych i przyszłych populacji. Nowa strategia ochrony zdrowia, zawarta w Narodowym Programie Zdrowia, wyznacza auksologii ważna rolę w monitorowaniu i promowaniu zdrowia. Szczególnie istotne są w nim działania edukacyjno-zdrowotne, wpływające na kształtowanie prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia.
Spis treści:
  • 1. KINETYKA I DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ GENETYCZNYCH, PARAGENETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
  • 2. ODRĘBNOŚCI ROZWOJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY Z Wieloma ODCHYLENIAMI W STANIE ZDROWIA
  • 3. PROMOCJA ZDROWIA

Czym jest znaczenie w Słownik na A .