biochemia co to znaczy
Co znaczy Biochemia?. Co to jest porównawcze podejście do przedstawianych zagadnień. Poczynając od.

Czy pomocne?

Biochemia

Definicja z ang. Biochemistry, z niem. Biochemie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, wyd. 3, Oprawa: półtwarda,1074 str., Wymiary: 210 x 285 mm , Waga: 2.81 kg
Zagadnienia: biochemia
ISBN: ISBN 83-01-14379-7
Opis: Motywem przewodnim podręcznika jest ewolucyjne i porównawcze podejście do przedstawianych zagadnień. Poczynając od najnowszych koncepcji dotyczących stworzenia życia po metabolizm dzisiejszych organizmów, Czytelnik dowiaduje się o wspólnym ewolucyjnym pochodzeniu wielu makrocząsteczek, przede wszystkim białek wchodzących w skład rodzin białkowych, i o ewolucji i powiązaniach szlaków metabolicznych. Aczkolwiek motyw ewolucyjny przewija się poprzez cały książka, został on szczególnie podkreślony w dwóch nowych rozdziałach, dotyczących ewolucji biochemicznej i filogenezy molekularnej, opartej na przyrównywaniu sekwencji aminokwasowych białek i nukleotydowych DNA. Poprzednie wydania tłumaczone były na 12 języków świata.
Spis treści:
  • CZĘŚĆ I. MOLEKULARNY WZÓR ŻYCIA 1. Wstęp: Biochemia i rewolucja genomowa 2. Ewolucja biochemiczna 3. Struktura i funkcja białek 4. Poznawanie białek 5. DNA, RNA i przepływ informacji genetycznej 6. Poznawanie genów 7. Poznawanie ewolucji 8. Enzymy: podstawowe definicje i kinetyka 9. Strategie katalityczne 10. Strategie regulacyjne: enzymy i hemoglobina 11. Węglowodany 12. Lipidy i błony biologiczne 13. Kanały i pompy błonowe
  • CZĘŚĆ II. PRZEKAZYWANIE I MAGAZYNOWANIE ENERGII 14. Metabolizm: podstawowe definicje i organizacja 15. Szlaki przekazywania sygnałów: wprowadzenie do metabolizmu przepływu informacji 16. Glikoliza i glukoneogeneza 17. Cykl kwasu cytrynowego 18. Fosforylacja oksydacyjna 19. Reakcje świetlne fotosyntezy 20. Cykl Calvina i szlak pentozofosforanowy 21. Metabolizm glikogenu 22. Metabolizm kwasów tłuszczowych 23. Przemiana białek i katabolizm aminokwasów
  • CZĘŚĆ III. SYNTEZA CZĄSTECZEK ŻYCIA 24. Biosynteza aminokwasów 25. Biosynteza nukleotydów 26. Biosynteza lipidów i steroidów błon komórkowych 27. Replikacja, rekombinacja i naprawa DNA 28. Synteza i splicing RNA 29. Synteza białka 30. Integracja metabolizmu 31. Kontrola ekspresji genów
  • CZĘŚĆ IV. ODPOWIEDŹ NA ZMIANY WARUNKÓW ŚRODOWISKA 32. Mechanizmy czucia 33. Układ odpornościowy 34. Motory molekularne

Czym jest znaczenie w Słownik na B .