depresja wieku podeszłym co to znaczy
Co znaczy Depresja w wieku podeszłym?. Co to jest Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrycznej.

Czy pomocne?

Depresja w wieku podeszłym

Definicja z ang. Depression in the elderly, z niem. Depression bei älteren Menschen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,152 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: depresja wieku podeszłym
ISBN: ISBN 83-85705-76-7
Opis: Tadeusz Parnowski jest kierownikiem Oddziału Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie od roku 1993. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1983 r na podstawie pracy Obraz kliniczny zespołów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej. Kluczowe obszary jego zainteresowań badawczych obejmują problematykę zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, szczególnie współwystępowania zaburzeń mechanizmów poznawczych i zaburzeń afektywnych. Jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji z zakresu psychiatrii i rozdziałów w monografiach i podręcznikach. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską (artykuły w prasie, programy w radio i TV). Od roku 2001 przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sekretarz Zarządu Głównego PTP od roku 2004. Członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Od 1998 r członek International Psychogeriatric Association. W latach 1991-2003 założyciel i prezes zarządu Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej.
Spis treści:
  • I. DEPRESJE W WIEKU PODESZŁYM - Powody I OBRAZ KLINICZNY 1. Depresje w wieku podeszłym 2. Uwarunkowania trudności badawczych 3. Epidemiologia depresji w wieku podeszłym 4. Czynniki ryzyka depresji 5. Przebieg depresji i rokowanie 6. Choroby naczyniowe w starości i ich wpływ na o.u.n 7. Wpływ zmian naczyniowych na sprawność funkcji poznawczych
  • II. DEPRESJA A CHOROBY NACZYNIOWE 1. Depresja a choroby serca i naczyń obwodowych 2. Depresja a choroba naczyń mózgu 3. Depresja a zaburzenia mechanizmów poznawczych
  • III. SZCZEGÓLNE POSTACIE DEPRESJI 1. Depresja naczyniowa 2. Depresja poudarowa 3. Depresja a jądra podstawy
  • IV. BADANIA WŁASNE 1. Hipotezy badawcze i cel badań 2. Metodyka badania 3. Dobór narządzi badawczych 4. Sposoby oceny statystycznej 5. Wyniki 6. Podsumowanie wyników badań
  • V. DYSKUSJA 1. Depresja i zaburzenia mechanizmów poznawczych 2. Ocena wpływu czynników naczyniowych na nasilenie i przebieg depresji i mechanizmów poznawczych. Czy można wyodrębnić podtyp depresji naczyniowej? 3. Hipotetyczny schemat zależności pomiędzy naczyniowymi czynnikami ryzyka, nasileniem zmian w o.u.n. a wystąpieniem depresji i zaburzeń mechanizmów poznawczych Wnioski Streszczenie Załączniki Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na D .