dermatozy zawodowe rolników co to znaczy
Co znaczy Dermatozy zawodowe u rolników?. Co to jest o najwyższym ryzyku rozwoju choroby zawodowej.

Czy pomocne?

Dermatozy zawodowe u rolników

Definicja z ang. Professional dermatoses in farmers, z niem. Professionelle Dermatosen bei Landwirten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,136 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: dermatozy zawodowe rolników
ISBN: ISBN 83-88063-67-7
Opis: Wg statystyk światowych, rolnictwo jest gałęzią gospodarki o najwyższym ryzyku rozwoju choroby zawodowej pośród zatrudnionych. Choroby skóry stanowią w większości państw ponad połowę, wszystkich chorób zawodowych w rolnictwie. Wynika stąd, iż dermatozy zawodowe u rolników są "problemem nr l" w medycynie pracy. Podręcznik Dermatozy zawodowe u rolników • jest pierwszym w państwie i jednym z nielicznych na świeci systematycznym opracowaniem tematu dermatoz zawodowych u rolników, • opisuje problematykę niewiele znana polskim czytelnikom, a zarazem niezmiernie istotna dla stanu zdrowia całego społeczeństwa, • odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu na wiadomości (między innymi omawia epidemiologie i rozpoznawanie pryszczycy i wąglika, • uwzględnia projekt nowego wykazu chorób zawodowych i zmiany zachodzące w ramach dostosowania Polski do regulacji europejskich. • zawiera praktyczne wskazówki na temat rozpoznawania dermatoz zawodowych, identyfikacji czynników etiologicznych, wykonywania testów diagnostycznych i orzecznictwa.
Spis treści:
 • 1. Zarys historyczny
 • 2. Epidemiologii
 • 3. Przegląd czynników etiologicznych
 • 4. Czynniki ryzyka
 • 5. Aspekty prawne
 • 6. Postacie dermatoz zawodowych u rolników
 • 7. Wywiad i badanie dermatologiczne
 • 8. Testy diagnostyczne in vivo
 • 9. Testy diagnostyczne in vitro
 • 10. Orzekanie
 • Zał. 1. Przykład orzeczenia z rozpoznaniem rolniczej choroby zawodowej skóry
 • Zał. 2. Przykład zgłoszenia rolniczej choroby zawodowej skóry
 • Zał. 3. Lista gotowych alergenów przydatnych w diagnostyce dermatoz zawodowych rolników
 • Zał. 4. Pestycydy, ich stężenia i rozpuszczalniki w testowaniu alergii pokarmowych
 • Zał. 5. Lista opracowań na temat czynników szkodliwych miejsca pracy i dermatologii zawodowej
 • Zał. 6. Lista opracowań poszerzających wiedzę na temat ogólnej patologii i kliniki przedstawionych chorób skóry
 • Zał. 7. Lista materiałów oświatowych dla rolników na temat higieny pracy i chorób zawodowych skóry

Czym jest znaczenie w Słownik na D .