diabetologia co to znaczy
Co znaczy Diabetologia tom 1-2?. Co to jest zapobiegania cukrzycy, praktyczne problemy, z jakimi.

Czy pomocne?

Diabetologia tom 1-2

Definicja z ang. Diabetologia Volume 1-2, z niem. Diabetologia Volume 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,953 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 2.05 kg
Zagadnienia: diabetologia
ISBN: ISBN 83-200-2479-X
Opis: W dziele omówiono etiologię, diagnostykę, metody leczenia i zapobiegania cukrzycy, praktyczne problemy, z jakimi borykają się chorzy, i rolę właściwej opieki diabetologicznej i edukacji terapeutycznej. Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu lekarzy:: diabetologów, internistów, lekarzy opieki podstawowej, lekarzy rodzinnych i dla wszystkich specjalistów, którzy zajmują się leczeniem powikłań cukrzycy.
Spis treści:
 • Część I. Klasyfikacja i epidemiologia cukrzycy
 • Etiologiczna klasyfikacja cukrzycy
 • Epidemiologia cukrzycy
 • Część II. Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy
 • Metabolizm w stanie prawidłowym
 • Kluczowe zaburzenia pośredniego metabolizmu w cukrzycy
 • Cytofizjologiczne i morfologiczne zmiany układu wyspowego trzustki w cukrzycy
 • Insulina jako regulator metabolizmu
 • Cukrzyca a endokrynopatie
 • Część III. Etiologia i patogeneza cukrzycy
 • Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1
 • Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 2
 • Otyłość a cukrzyca typu 2:: patofizjologia i możliwości zapobiegania
 • Insulinoodporność:: patofizjologia i klinika
 • Zespół polimetaboliczny
 • Część IV. Rozpoznawanie cukrzycy
 • Rozpoznawanie cukrzycy, upośledzenia tolerancji glukozy, upośledzenia glikemii na czczo i stanu prawidłowego
 • Część V. Leczenie cukrzycy
 • Nauka terapeutyczna osób z cukrzycą - fundament metodologiczny leczenia
 • Leczenie dzięki modyfikacji sposobu odżywiania:: cele i zasady
 • Leczenie wysiłkiem fizycznym
 • Leczenie insuliną
 • Taktyka farmakoterapii w cukrzycy typu 2 z objawami insulinoodporności albo z objawami niedoboru insuliny
 • Doustne leki hipoglikemizujące
 • Ocena metabolicznego wyrównania cukrzycy
 • Samokontrola glikemii, glukozurii i kenoturii
 • Część VI. Hipoglikemia
 • Hipoglikemia i neuroglikopenia u osób z cukrzycą
 • Część VII. Stany naglące w cukrzycy
 • Stany ostrego niedoboru insuliny - śpiączki hiperglikemiczne
 • Odporność przeciwinfekcyjna i kliniczne odrębności infekcji u osób z cukrzycą
 • Ostry zawał serca u osób z cukrzycą
 • Udział internisty-diabetologa w opiece okołooperacyjnej TOM 2::
 • Część VIII. Przewlekłe powikłania cukrzycy - zespoły angiopatii
 • Etiologia i patogeneza angiopatii cukrzycowej
 • Endoteliopatia cukrzycowa
 • Dyslipidemie u osób z cukrzycą
 • Patogeneza skojarzonego występowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy
 • Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą
 • Trombofilia cukrzycowa
 • Choroby narządu wzrokowego powodowane przez cukrzycę
 • Choroby nerek powodowane przez cukrzycę
 • Późny czas nefropatii cukrzycowej i leczenie nerkozastępcze
 • Niedokrwienna choroba serca u osób z cukrzycą
 • Kardiomiopatia cukrzycowa i wybrane inne zaburzenia czynności serca występujące w cukrzycy
 • Angiopatia mózgu i jej powikłania u osób z cukrzycą
 • Zespół stopy cukrzycowej
 • Część IX. Przewlekłe powikłania cukrzycy - zespoły neuropatii
 • Neuropatia obwodowego układu nerwowego spowodowana przez cukrzycę
 • Neuropatia autonomicznego układu nerwowego (neuropatia autonomiczna) spowodowana przez cukrzycę
 • Część X. Inne powikłania cukrzycy
 • Choroby przewodu pokarmowego powodowane przez cukrzycę albo zamiennie skojarzone z cukrzycą
 • Wpływ cukrzycy na jamę ustną i uzębienie
 • Choroby układu kostno-stawowego powodowane przez cukrzycę
 • Zaburzenia funkcji seksualnych powodowane przez cukrzycę:: diagnostyka i leczenie
 • Choroby skóry szczególnie często występujące u osób z cukrzycą
 • Część XI. Cukrzyca w szczególnych okresach życia
 • Cukrzyca a ciąża i planowanie rodziny
 • Cukrzyca u dzieci i młodzieży
 • Cukrzyca u osób w starszym wieku
 • Społeczne aspekty diabetologii
 • Zapobieganie cukrzycy
 • Organizacyjne zasady kształtowania dobrej opieki diabetologicznej
 • Wybrane problemy trybu życia chorych z cukrzycą
 • Część XIII. Zastosowania techniki w opiece diabetologicznej
 • Rozwiązania techniczne wykorzystywane w leczeniu ambulatoryjnym
 • Rozwiązania techniczne będące obecnie w trakcie opracowań albo w początkowej fazie zastosowań
 • Część XIV. Atlas diabetologiczny
 • Skorowidz do tomu 1 i 2

Czym jest znaczenie w Słownik na D .