diagnostyka terapia pediatrii co to znaczy
Co znaczy Diagnostyka i terapia w pediatrii?. Co to jest znanych specjalistów niemieckich. Stanowi.

Czy pomocne?

Diagnostyka i terapia w pediatrii

Definicja z ang. Diagnosis and therapy in pediatrics, z niem. Diagnostik und Therapie in der Pädiatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Urban & Partner, Wrocław 1999, wyd. 1, Oprawa: twarda,1136 str., Wymiary: 140 x 210 mm , Waga: 1.33 kg
Zagadnienia: diagnostyka terapia pediatrii
ISBN: ISBN 83-87944-15-7
Opis: Podręcznik jest tłumaczeniem podręcznika napisanego poprzez znanych specjalistów niemieckich. Stanowi syntezę współczesnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Czytelnik znajdzie w niej omówienie całokształtu zagadnień pediatrii wieku rozwojowego, zarówno jego poszczególnych okresów, jest to noworodkowego, przedszkolnego, szkolnego i młodzieńczego, jak i wszystkich problemów specjalistycznych. Ten bardzo dostępny książka na niemieckim rynku wydawniczym wzbogaci bibliotekę każdego polskiego lekarza pediatry i specjalistów różnych dziedzin medycyny, takich jak: neonatologia, kardiologia, gastroenterologia, medycyna rodzinna, intensywna leczenie, psychiatria, psychologia i inne. Diagnostyka i leczenie w pediatrii jest także cennym źródłem wiedzy dla studentów medycyny, stomatologii i pielęgniarstwa przed egzaminem dyplomowym z pediatrii (w zintegrowanym ujęciu wymaganym poprzez Unię Europejską). książka ten zyska także uznanie pośród wielu specjalistów zagadnień paramedycznych, na przykład z zakresu pedagogiki specjalnej i rehabilitacji, z racji na ważne doświadczenie autorów także w takich dziedzinach. Pomimo iż istnieje sporo aktualnych wydawnictw dotyczących tej dziedziny medycyny - polskich i tłumaczeń obcojęzycznych - książka ten jest godny polecenia. Wyróżnia się gdyż zwięzłością i obszernymi informacjami z zakresu etiopatogenezy, diagnostyki, terapii, odległych powikłań i profilaktyki jednostek chorobowych rozpoznawanych w wieku rozwojowym. ważne są także wskazówki dotyczące współpracy z rodziną i środowiskiem szkolnym przewlekle chorego dziecka albo młodocianego pacjenta i wiadomości dotyczące zagadnień prawnych i aktualne przepisy resortu zdrowia.
Spis treści:
 • ROZWÓJ ZDROWEGO DZIECKA:
 • 1 Rozwój fizyczny
 • 2 Rozwój motoryczny i psychosocjalny
 • 3 Programy badań profilaktycznych i zapobiegawcze działania pediatryczne
 • 4 Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i żywienie niemowląt i młodszych dzieci
 • Czas NOWORODKOWY:
 • 5 Badanie noworodka
 • 6 Prawidłowy przebieg okresu noworodkowego
 • 7 Wcześniaki
 • 8 Choroby występujące u noworodków i u małych niemowląt
 • 9 Genetyka kliniczna i poradnictwo genetyczne
 • DIAGNOSTYKA I Leczenie WYBRANYCH CHORÓB U DZIECI I MŁODZIEŻY:
 • 10 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • 11 Metabolizm
 • 12 Choroby wynikające z niedoboru (niedobór witamin i ciężkie niedożywienie)
 • 13 Krew i narządy krwiotwórcze
 • 14 Choroby dróg oddechowych
 • 15 Układ krążenia
 • 16 Choroby zębów, jamy ustnej, szczęki i żuchwy
 • 17 Układ pokarmowy
 • 18 Nerki i drogi moczowe
 • 19 Zaburzenia układu endokrynnego
 • 20 Ginekologia dziecięca i wieku młodzieńczego
 • 21 Męskie narządy płciowe
 • 22 Choroby i zaburzenia występujące w wieku pokwitania i dojrzewania
 • 23 Skóra
 • 24 Układ kostny
 • 25 Choroby mięśni
 • 26 Układ nerwowy
 • 27 Choroby immunologiczne, alergiczne i reumatyczne
 • 28 Choroby zakaźne
 • 29 Szczepienia
 • STANY NAGŁE, WYPADKI I ZATRUCIA:
 • 30 Stany nagłe u dzieci
 • 31 Zespół nagłej śmierci niemowląt
 • ZAGADNIENIA PSYCHOSOCJALNE W PEDIATRII:
 • 32 Zaburzenia zachowania u dzieci, zaburzenia psychosomatyczne i psychowegetatywne
 • 33 Problemy dzieci przewlekle chorych i kalekich
 • 34 Maltretowanie i zaniedbywanie dziecka

Czym jest znaczenie w Słownik na D .