diagnostyka ultradźwiękowa co to znaczy
Co znaczy ultradźwiękowa. Podstawy fizyczne?. Co to jest ich merytorycznego, zgodnego ze stanem.

Czy pomocne?

Diagnostyka ultradźwiękowa. Podstawy fizyczne ultrasonografii i metod dopplerowskich.

Definicja z ang. Diagnostic Ultrasound. Physical basis of ultrasound and Doppler methods., z niem. Diagnostic Ultrasound. Physikalische Grundlage von Ultraschall und Doppler Methoden..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Makmed, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,167 str., Wymiary: 215 x 300 mm
Zagadnienia: diagnostyka ultradźwiękowa
ISBN: ISBN 83-910374-9-5
Opis: Profesjonalne opanowanie techniki wykonywania badań USG i ich merytorycznego, zgodnego ze stanem faktycznym opisu, jest niemożliwe bez gruntownej wiedzy na temat fizycznych podstaw wykorzystania ultradźwięków w medycynie, podstaw tworzenia obrazu USG, zasad działania ultrasonografu, możliwości prezentacji obrazów USG, artefaktów tychże obrazów i metod obrazowania ultrasonograficznego przepływu krwi w połączeniu ze zjawiskiem Dopplera. Obok wysokiego poziomu merytorycznego publikacji należy wskazać również na inne walory "Diagnostyki ultradźwiękowej": została ona napisana językiem w pełni zrozumiałym dla lekarza, jest bogato ilustrowana wykresami i zdjęciami (z obszernymi medycznymi komentarzami) i zawiera leksykon najczęściej stosowanych nazw i pojęć w ultrasonografii i technikach dopplerowskich. Dopełnieniem bogatych treści poznawczych i dydaktycznych tej książki są rozdziały poświęcone podstawom teoretycznym i fizycznym zastosowań środków kontrastujących w diagnostyce USG i rozdział dotyczący bezpieczeństwa badań ultrasonograficznych. Zdaniem recenzenta prof. Wiesława Jakubowskiego to jest najlepsza, najpełniejsza i najnowocześniejsza podręcznik na temat wszystkich aspektów diagnostycznych zastosowań ultradźwięków w diagnostyce medycznej w światowym piśmiennictwie.
Spis treści:
 • 1. Fale ultradźwiękowe
 • 2. Wytwarzanie i odbiór ultradźwięków
 • 3. Podstawy ultrasonografii
 • 4. Niektóre informacje z hemodynamiki
 • 5. Zjawisko Dopplera
 • 6. Aparatura dopplerowska
 • 7. Badanie widmowa sygnałów dopplerowskich
 • 8. Sposoby obrazowania przepływu krwi
 • 9. Środki kontrastujące
 • 10. Bezpieczeństwo badań ultrasonograficznych
 • Bonus 1. Badanie widmowa sygnałów dopplerowskich
 • Bonus 2. Kolorowe kodowanie częstotliwości dopplerowskiej
 • Leksykon pojęć

Czym jest znaczenie w Słownik na D .