dializoterapia praktyce co to znaczy
Co znaczy Dializoterapia w praktyce lekarskiej?. Co to jest Dializoterapii'', opracowania.

Czy pomocne?

Dializoterapia w praktyce lekarskiej

Definicja z ang. Dialysis in medical practice, z niem. Dialyse in der medizinischen Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Makmed, Gdańsk 2004, wyd. 3, Oprawa: twarda,768 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 1.60 kg
Zagadnienia: dializoterapia praktyce
ISBN: ISBN 83-88322-17-6
Opis: Oddajemy w ręce Czytelnika trzecie wydanie ''Dializoterapii'', opracowania poświęconego podstawowej metodzie leczenia nerkozastępczego. Od ukazania się pierwszego wydania ''Dializoterapii'', które wydaliśmy w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska nefrologicznego, minęło ponad dziesięć lat. Sporo zmieniło się odtąd w dziedzinie dializoterapii w naszym państwie. Dokonał się wielki postęp: tak ilościowy, jak także jakościowy. Aktualnie każdy pacjent ze schyłkową niewydolnością nerek powinien mieć zapewnione leczenie nerkozastępcze niezależnie od wieku pacjenta, choroby podstawowej czy także miejsca zamieszkania chorego. Na skutek zachodzących w obszarze dializoterapii dynamicznych zmian, musiał zwiększyć się zakres naszej publikacji. Pojawiły się nowe tematy, a rozdziały z poprzedniego wydania zostały napisane od nowa albo także poddane zostały gruntownym korektom.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Przedmowa do trzeciego wydania 2. Dializoterapia - rys historyczny 3. Epidemiologia schyłkowej niewydolności nerek
  • PODSTAWOWE STANY WYMAGAJĄCE LECZENIA Dzięki DIALIZOTERAPII 4. Ostra niewydolność nerek 5. Przewlekła niewydolność nerek 6. Zatrucia 7. Inne wykorzystania dializoterapii
  • HEMODIALIZA 8. Niektóre zagadnienia dotyczące fizjologii hemodializy 9. Techniki wykorzystywane w hemodializie 10. Uzdatnianie wody w dializoterapii 11. Dializatory i rodzaje błon, wykorzystanie 12. Wskaźniki skuteczności i sposoby monitorowania adekwatności leczenia hemodializą 13. Doświadczenia kliniczne w monitorowaniu adekwatności hemodializy 14. Reutylizacja dializatorów 15. Ostre powikłania hemodializ 16. Wybrane problemy biozgodności w dializoterapii 17. Indywidualizacja dializoterapii
  • DIALIZA OTRZEWNOWA 18. Miejsce dializy otrzewnowej w leczeniu nerkozastęprzym 19. Fizjologia dializy otrzewnowej 20. Implantacja i powikłania powiązane z cewnikiem otrzewnowym 21. Rodzaje płynów stosowanych w dializie otrzewnowej i zagadnienia ich biozgodności 22. Mechanizmy do dializy otrzewnowej - wykorzystanie praktyczne w różnych modyfikacjach dializy otrzewnowej 23. Powikłania dializy otrzewnowej 24. Ocena adekwatności i optymalizacja leczenia dializą otrzewnową
  • POWIKŁANIA KLINICZNE DIALIZOTERAPII 25. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej 26. Zaburzenia w układzie krążenia 27. Nadciśnienie tętnicze 28. Infekcje bakteryjne 29. Zakażenia swoiste 30. Zakażenia wirusowe 31. Zakażenia grzybicze 32. Zaburzenia hematologiczne 33. Zmiany w układzie kostno-stawowym 34. Zaburzenia endokrynne u chorych na przewlekłą niewydolność nerek 35. Zaburzenia przemiany białkowej, węglowodanowej i lipidowej 36. Powikłania neurologiczne dializoterapii 37. Stan psychiczny chorych dializowanych
  • INNE TECHNIKI DIALIZACYJNE 38. Hemofiltracja - metoda, wykorzystanie 39. Techniki ciągłe: hemofiltracja i hemodiafiltracja 40. Hemoperfuzja 41. Plazmafereza, immunoadsorpcja i ich kliniczne znaczenie 42. Inne techniki dializacyjne
  • DOSTĘP NACZYNIOWY 43. Przetoki tętniczo-żylne 44. Cewniki do dużych naczyń
  • Niektóre PROBLEMY DIALIZOTERAPII 45. Problemy chirurgiczne u chorych leczonych dializami 46. Problemy i algorytm postępowania stomatologicznego w leczeniu nerkozastępczym 47. Problemy dializoterapii u dzieci 48. Leczenie nerkozastępcze u chorych na cukrzycę 49. Przygotowanie pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek do przeszczepienia nerki 50. Przeszczepianie nerek od dawców żywych 51. Dializoterapia w przeszczepianiu nerek 52. Zintegrowany mechanizm leczenia nerkozastępczego 53. Jakość życia chorych z przewlekłą niewydolnością nerek 54. Zasady organizacji stacji dializ 55. Problemy powiązane z prywatyzacją stacji dializ
  • DALIZOTERAPIA A LEKI 56. Dializoterapia a leki 57. Zasady żywienia w okresie dializoterapii
  • AKTUALNY Lista STACJI DIALIZ W POLSCE

Czym jest znaczenie w Słownik na D .