dobra praktyka laboratoryjna co to znaczy
Co znaczy laboratoryjna w badaniach?. Co to jest Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju.

Czy pomocne?

Dobra praktyka laboratoryjna w badaniach nieklinicznych

Definicja z ang. Good laboratory practice in preclinical studies, z niem. Gute Laborpraxis in präklinischen Studien.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,136 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: dobra praktyka laboratoryjna
ISBN: ISBN 83-86052-84-8
Opis: W państwach wysoko uprzemysłowionych, zrzeszonych w Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD), a również w państwach Wspólnoty Europejskiej istnieje obowiązek prawny, aby wyniki badań substancji i preparatów chemicznych prezentowane w celu oceny ryzyka ich stosowania i ustanowienia odpowiednich norm higienicznych spełniały obowiązki wysokiej, gwarantowanej jakości i wiarygodności. By obowiązek ten mógł być spełniony, państwa te wprowadziły zasady "Good Laboratory Practice", a więc dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL), których celem jest promowanie jakości i wiarygodności badań. Dobra praktyka laboratoryjna w badaniach nieklinicznych jest definicją opisującym uporządkowane zasady postępowania praktycznego przy wykonywaniu badań i przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne do powstania odpowiednich warunków planowania, przeprowadzania i monitorowania badań i zapisywania uzyskiwanych wyników, a również ich przedstawiania. Celem nadrzędnym przepisów regulujących DPL jest wprowadzenie mechanizmów i ustanowienie procedur, które zapewnią wymaganą, odpowiednią jakość badań oceniających zagrożenia zdrowotne, stwarzane poprzez substancje chemiczne, włączając w to leki, bonusy żywnościowe, kosmetyki, pestycydy, nowe substancje chemiczne i materiały wybuchowe.
Spis treści:
 • 1. Decyzja Porady OECD o wzajemnym uznaniu danych w ocenie substancji chemicznych [C(81)30(Fmal)]
 • 2. Wytyczne OECD do badań substancji chemicznych. Aneks I do decyzji Porady OECD o wzajemnym uznawaniu danych w ocenie substancji chemicznych [C(81)30(Final)]
 • 3. Kodeks Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [C(97)186/Final] (uaktualniony w 1997 r.). Aneks II do decyzji Porady OECD o wzajemnym uznawaniu danych w ocenie substancji chemicznych [C(81)30(Final)])
 • 4. Zapewnienie jakości i Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • 5. Wykorzystanie się dostawców do kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • 6. Wykorzystanie kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w badaniach terenowych
 • 7. Wykorzystanie kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w badaniach krótkoterminowych.
 • 8. Rola i odpowiedzialność kierownika badania w badaniach zgodnych z kodeksem DPL
 • 9. Wykorzystanie kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w systemach komputerowych
 • 10. Rola i odpowiedzialność zleceniodawcy w świetle kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • 11. Decyzja - zalecenie Porady OECD o zgodności z kodeksem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej [C(89)87(Final)]
 • 12. Aneks I do decyzji - zalecenia Porady OECD o zgodności z kodeksem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej [C(89)87(Final)] 13. Aneks II do decyzji - zalecenia Porady OECD o zgodności z kodeksem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej [C(89)87(Final)]
 • 14. Aneks III do decyzji - zalecenia Porady OECD o zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej [C(89)87 (Finał)]
 • 15. Wytyczne dla Komisji do spraw Monitorowania DPL. Przewodnik sporządzania sprawozdań z kontroli DPL

Czym jest znaczenie w Słownik na D .