działanie stałych sieciowych co to znaczy
Co znaczy sieciowych pól magnetycznych?. Co to jest użytkowników urządzeń wytwarzających pola.

Czy pomocne?

Działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych występujących w środowisku człowieka na układy biologiczne. Mechanizm rodnikowy.

Definicja z ang. Operation of fixed network and magnetic fields present in the human environment on biological systems. Radical mechanism., z niem. Der Betrieb von Festnetz und magnetische Felder, die in der menschlichen Umgebung auf biologische Systeme. Radikalmechanismus..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,106 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.21 kg
Zagadnienia: działanie stałych sieciowych
ISBN: ISBN 83-88261-16-9
Opis: Pośród specjalistów bioelektromagnetyzmu, a nawet zwykłych użytkowników urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, duże emocje budzi hipoteza o możliwości ich szkodliwego działania. Istnieją dane wskazujące na biologiczne działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych na zdrowie osób eksponowanych. Nieznane są z kolei systemy fizyczne leżące u podstaw tych zjawisk. Autor książki założył, iż takim mechanizmem fizycznym może być wpływ pól magnetycznych na kinetykę reakcji rekombinacji par rodników powstających w procesach biochemicznych. Kluczowym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy stałe i sieciowe pola magnetyczne występujące w środowisku człowieka mogą zaburzać wybrane mechanizmy biochemiczne i czy działanie to może mieć u podstaw system wpływu pól magnetycznych na tworzone w takich procesach pary rodników. Odpowiedzi na te pytania szukano, badając wpływ stałego i sieciowego pola magnetycznego na liczbę wolnych rodników, stopień peroksydacji lipidów i liczba uszkodzeń pojedynczych nici DNA.
Spis treści:
  • 1. Wstęp
  • 2. Uzasadnienie i cel pracy
  • 3. Materiał i sposoby
  • 4. Wyniki badań
  • 5. Dyskusja
  • 6. Podsumowanie i wnioski
  • 7. Piśmiennictwo
  • 8. Leksykon pojęć fizycznych związanych z polami magnetycznymi
  • 9. Streszczenie

Czym jest znaczenie w Słownik na D .