dziecko jego środowko co to znaczy
Co znaczy środowisko. Uzależnienia a dzieci i?. Co to jest dorosłych, rzutuje na zagrożenie.

Czy pomocne?

Dziecko i jego środowisko. Uzależnienia a dzieci i młodzież.

Definicja z ang. The child and his environment. Addictions and children and youth., z niem. Das Kind und seine Umgebung. Sucht und Kinder und Jugendliche..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,132 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: dziecko jego środowko
ISBN: ISBN 83-89629-55-0
Opis: Problem uzależnień, chociaż w wielu sytuacjach dotyczy dorosłych, rzutuje na zagrożenie uzależnieniem coraz to młodszej wiekowo grupy młodzieży, a nawet dzieci. To jest niewątpliwie istotny problem z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, psychologii rodziny, przestępczości, lecz to również, a właściwie przede wszystkim, jest indywidualna tragedia młodego człowieka. Uzależnienia należy postrzegać jako bezpośrednie zagrożenie, lecz niestety z tym wiąże się problem wtórny, jakim jest uzależnienie w rodzinie czy uzależniona matka a wpływ tego uzależnienia na dziecko. Jego problemy zdrowotne wynikające z działania uzależniającego lub toksycznego określonych bioaktywnych związków czy z transmisji zakażeń są dla dziecka niezawinioną bardzo często trudną klinicznie sytuacją zdrowotną. To jest problematyka równie trudna, jak podjęta wcześniej w publikacji Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka - dziecko krzywdzone, jednak od tych rzeczywistych, wieloprofilowych problemów uciekać nie wolno. Trzeba je zauważać, ustalać powody, skutecznie zapobiegać, wdrażać terapię medyczną i psychologiczną, udzielać wsparcia środowiskowego, ukierunkowywać pomoc i jak zawsze edukować jak najszersze środowiska. Sytuacją nie do przecenienia jest znajomość tego problemu pośród pedagogów i nauczycieli, policjantów, lekarzy i pielęgniarek, a również pośród samych rodziców, i to niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadanego wykształcenia, czy liczby dzieci w rodzinie. Problem ten może być i jest identyfikowany wszędzie i dotyczyć może każdej rodziny. Niestety brak autorytetów, niewłaściwe wzorce, niepełny nadzór rodziców, ograniczone wpływ szkoły i do końca nie w pełni skuteczne postępowania prewencyjne policji są ułatwieniem, a czasami wręcz przyzwoleniem do uzależnienia z wszystkimi jego konsekwencjami. Inicjacja uzależnienia wynika z braku indywidualnego przystosowania się do rzeczywistości, wiąże się nie tylko z narkotykami, alkoholem czy nikotynizmem. Zaczyna się pojawiać nowa jakość uzależnień - od napływu informacji i metod jej przekazu - infoholizm, czy skrajnie posunięta nadopiekuńczość nad dzieckiem uzależniająca go od dorosłych, a bardzo rzutująca na jego decyzyjność, aktywność, inicjatywę i zaradność w przyszłości. Rozmaite aspekty tego problemu przedstawione w tej publikacji, którą oddajemy do rąk uważnego Czytelnika, mają uzmysłowić, jak sporo i to na rożnych płaszczyznach, również zawodowych, jest do zrobienia, tak aby móc powiedzieć, iż istnieje realna sposobność efektywnej kontroli i działań, co polecamy wnikliwej lekturze. Redaktorzy Andrzej Steciwko i Iwona Pirogowicz
Spis treści:
 • Narkotyki stosowane przy popełnianiu przestępstw seksualnych – nowy problem, nowe wyzwania
 • Duchowe aspekty uzależnienia
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Narkotyki – droga do uzależnienia
 • Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej – badania swoje
 • Skala problemu narkomanii w woj. dolnośląskim i opolskim
 • Narkotyki – zakażenia HIV/AIDS a dziecko
 • Praktyczne aspekty oddziaływań terapeutycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w warunkach leczenia ambulatoryjnego
 • Rola Policji w profilaktyce zagrożeń uzależnieniami pośród dzieci i młodzieży
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci
 • Uzależnienie od alkoholu a zaburzenia osobowości u młodzieży
 • Nikotyna a dziecko – czy to tylko bierne palenie tytoniu?

Czym jest znaczenie w Słownik na D .