dziecko niepełnosprawne co to znaczy
Co znaczy NIEPEŁNOSPRAWNE - rozwój i wychowanie?. Co to jest edukacji i rewalidacji dzieci i.

Czy pomocne?

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE - rozwój i wychowanie

Definicja z ang. DISABLED CHILD - development and education, z niem. Behindertes Kind - Entwicklung und Bildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,253 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: dziecko niepełnosprawne
ISBN: ISBN 83-7308-266-2
Opis: Niniejsze opracowanie w całości poświęcone jest problemom edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży w określonym zakresie i stopniu niepełnosprawnych, w kontekście wychowania rodziny i szkoły, a pośrednio również wpływu środowiska rówieśniczego. Treści prezentowanego opracowania zostały ujęte w czterech częściach: ''Niepełnosprawność i wychowanie do integracji w świetle wyzwań współczesności'' (nieskuteczność wychowania w szkole, kary w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, wychowanie do integracji, dostęp do edukacji niepełnosprawnych, samoocena w sferze fizyczno-ruchowej i intelektualnej dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym); ''Rodzina w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w okresie przemian'' (normalizacja życia rodziny posiadającej dziecko niepełnosprawne, uczestnictwo w życiu rodzinnym dzieci lekko upośledzonych, rozwody i ich wpływ na dzieci, przypadek bytowa absolwentów zasadniczych szkół zawodowych szczególnych); ''Problemy diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i możliwościach rozwoju'' (między innymi język migowy, diagnoza logopedyczna dzieci głuchych, mózgowe porażenie dziecięce, rozwój i wychowanie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną). Ostatnia część szczegółowo omawia sposoby i techniki we wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Adresatami prezentowanej pracy zbiorowej są pracownicy szkół, przedszkoli, rodzice, zwłaszcza studenci pedagogiki, nauczyciele i wychowawcy bezpośrednio pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi
Spis treści:
  • Apel twojego dziecka
  • Wstęp
  • Część I. Niepełnosprawność i wychowanie do integracji w świetle wyzwań współczesności
  • Część II. Rodzina w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w okresie przemian
  • Część III. Problemy diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i możliwościach rozwoju
  • Część IV. Sposoby i techniki we wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych
  • Noty o autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na D .