dziecko zaburzeniami co to znaczy
Co znaczy zaburzeniami padaczkowymi - aspekty?. Co to jest poznawczych nie tylko na gruncie.

Czy pomocne?

Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi - aspekty pedagogiczne i psychologiczne

Definicja z ang. A child with epileptic disorders - pedagogical and psychological, z niem. Ein Kind mit epileptischen Erkrankungen - pädagogische und psychologische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,145 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: dziecko zaburzeniami
ISBN: ISBN 83-233-1709-7
Opis: Dziedzina książki mieści się w obszarze poszukiwań poznawczych nie tylko na gruncie medycyny, lecz także pedagogiki specjalnej i psychoterapii. Należy podkreślić, że powyższe aspekty w pracy wiążą się w sposób komplementarny. Problemy osób cierpiących na padaczkę nadal obarczone są wieloma mitami i przesądami, bardziej może utrudniającymi życie chorym niż same symptomy chorobowe. Pojawiające się w tym kontekście odrzucające postawy i brak rzetelnej wiedzy o tym schorzeniu są ważnymi czynnikami ryzyka powstawania albo nasilania się nie tylko reakcji nerwicowych, lecz także zaburzeń zachowania. Swoistość tej choroby wyraża między innymi określona perspektywa w reakcji pomocowej. Nie chodzi tu o ''włączenie osoby chorej do normalnego życia'', lecz o zapobieżenie jej ''wyłączeniu'' w efekcie choroby. (Z recenzji Franciszka Wojciechowskiego)
Spis treści:
 • I. PADACZKA JAKO CHOROBA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO
 • 1. Poglądy na padaczkę - ujęcie historyczne
 • 2. Etiopatogeneza padaczki
 • 3. Pojęcia i klasyfikacje napadów padaczkowych
 • 4. Symptomy napadów padaczkowych
 • II. POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE W PRZEBIEGU PADACZKI
 • 1. Rozpoznanie i różnicowanie padaczki
 • 2. Rokowanie w padaczce
 • 3. Zapobieganie padaczce
 • III. PADACZKA JAKO PROBLEM PSYCHOSPOŁECZNY
 • 1. Zaburzenia psychiczne u dzieci chorych na padaczkę
 • 2. Psychospołeczne konsekwencje padaczki
 • 3. Funkcjonowanie dzieci z padaczką w środowisku
 • 4. Opieka nad dzieckiem z padaczką
 • IV. REHABILITACJA KOMPLEKSOWA DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ
 • 1. Leczenie
 • 2. Rehabilitacja
 • V. DZIECKO CHORE NA PADACZKĘ - STUDIUM PRZYPADKU
 • 1. Opis przypadku Ani (lat 7)
 • 2. Program rehabilitacji Ani oparty na diagnozie pedagogicznej
 • 3. Wnioski pedagogiczne
 • Zakończenie
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na D .