dziecko zaburzeniami rozwoju co to znaczy
Co znaczy zaburzeniami rozwoju i zachowania w?. Co to jest problematyki zaburzeń rozwoju i.

Czy pomocne?

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej

Definicja z ang. A child with developmental disorders and behavior in the classroom, z niem. Ein Kind mit Entwicklungsstörungen und Verhalten im Klassenzimmer.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,140 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.40 kg
Zagadnienia: dziecko zaburzeniami rozwoju
ISBN: ISBN 83-7308-766-8
Opis: Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, by potrafili pomóc dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, i by umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a również wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Podręcznik ma równocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień wskutek wykonywanego zawodu. Publikacja jest adresowana do nauczycieli kształcenia zintegrowanego i integracyjnego, a również do pedagogów i rodziców.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. SPECYFICZNE ROZWOJOWE ZABURZENIA UCZENIA SIĘ 1. Dysleksja w szkole i w domu 2. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych
  • Część II. DZIECIĘCE ZABURZENIA EMOCJONALNE 3. Depresja u dzieci i młodzieży 4. Fobia szkolna 5. Jąkanie 6. Moczenie nocne 7. Zespół stresu pourazowego u dzieci
  • Część III. ZABURZENIA NEUROLOGICZNE 8. Padaczka dziecięca 9. Zmiany w lateralizacji
  • Część IV. ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE 10. Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej 11. Alergie i astma a nauka
  • Część V. ZABURZENIA UWAGI I ZACHOWANIA 12. Zaburzenia uwagi u dzieci 13. Agresja i zaburzenia zachowania Bibliografia. Literatura rekomendowana

Czym jest znaczenie w Słownik na D .