echokardiografia praktyczna co to znaczy
Co znaczy Echokardiografia praktyczna tom II?. Co to jest we współczesnej kardiologii. Szybki.

Czy pomocne?

Echokardiografia praktyczna tom II

Definicja z ang. Echocardiography practical Volume II, z niem. Echokardiographie praktische Band II.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,528 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 2.52 kg
Zagadnienia: echokardiografia praktyczna
ISBN: ISBN 83-89015-87-0
Opis: Echokardiografia jest podstawowym narzędziem diagnostycznym we współczesnej kardiologii. Szybki postęp technologiczny i upowszechnienie badań echokardiograficznych wymagają ciągłego poszerzania wiedzy i praktycznego szkolenia. Prezentowana podręcznik znakomicie odpowiada na to zapotrzebowanie. W drugim tomie Echokardiografii praktycznej omówiono pomiędzy innymi anatomię echokardiograficzną serca i wykorzystanie badań echokardiograficznych w nabytych wadach zastawkowych serca (zastawek: mitralnej, aortalnej, trójdzielnej i płucnej), kardiomiopatiach (rozstrzeniowej i przerostowej) i w nadciśnieniu tętniczym i płucnym. Podręcznik adresowana jest nie tylko do kardiologów, internistów i studentów medycyny, ale do wszystkich, którzy korzystają z wyników badań echokardiograficzych.
Spis treści:
  • 1. Nazewnictwo i skróty 2. Anatomia echokardiograficzna zastawki mitralnej 3. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty 4. Anatomia echokardiograficzna zastawki trójdzielnej 5. Anatomia echokardiograficzna zastawki płucnej i pnia płucnego 6. Anatomia echokardiograficzna prawego i lewego przedsionka 7. Anatomia echokardiograficzna komór serca. Ocena czynności prawej komory 8. Zwężenie zastawki mitralnej 9. Niedomykalność zastawki mitralnej 10. Echokardiograficzne kryteria wypadania płatków zastawki mitralnej 11. Ilościowe sposoby oceny niedomykalności zastawki mitralnej 12. Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej 13. Nabyte wady zastawki trójdzielnej 14. Operacje rekonstrukcyjne zastawki mitralnej 15. Nabyte zwężenie zastawki aortalnej: ocena morfologiczna i czynnościowa 16. Okołooperacyjna ocena wyników chirurgicznej plastyki zastawki mitralnej 17. Wrodzone zwężenie lewego ujścia tętniczego 18. Rola echokardiografii obciążeniowej u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej 19. Niedomykalność zastawki aortalnej 20. Ilościowe sposoby oceny niedomykalności zastawki aortalnej 21. Tętniak aorty 22. Zespół Marfana 23. Techniki chirurgicznego leczenia wad zastawki aortalnej i patologii aorty wstępującej 24. Sztuczne zastawki serca – obraz prawidłowy 25. Ocena echokardiograficzna prawidłowo funkcjonującej zastawki sztucznej 26. Biologiczne zastawki serca – obraz prawidłowy i dysfunkcje 27. Infekcyjne zapalenie serca 28. Echoakardiograficzne zmiany układu krążenia u kobiet w ciąży z wadami zastawkowymi serca 29. Nadciśnienie płucne 30. Zatorowość płucna 31. Kardiomiopatia przerostowa 32. Kardiomiopatia rozstrzeniowa 33. Echokardiograficzny obraz serca w nadciśnieniu tętniczym 34. Badanie echokardiograficzne u chorych na cukrzycę 35. Badanie echokardiograficzne u chorych z niewydolnością nerek 36. Badanie echokardiograficzne u osób z chorobami układu endokrynnego 37. Choroby spichrzeniowe mięśnia sercowego 38. Badanie echoakrdiograficzne u osób z chorobami układowymi tkanki łącznej 39. Odmienności obrazu echokardiograficznego u osób w podeszłym wieku 40. Echokardiograficzna ocena serca sportowca 41. Wykorzystanie echokardiografii u chorych po przeszczepie serca

Czym jest znaczenie w Słownik na E .