echokardiografia praktyczna co to znaczy
Co znaczy Echokardiografia praktyczna tom III?. Co to jest we współczesnej kardiologii. Szybki.

Czy pomocne?

Echokardiografia praktyczna tom III

Definicja z ang. Echocardiography practical Volume III, z niem. Echokardiographie praktische Band III.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,559 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 2.59 kg
Zagadnienia: echokardiografia praktyczna
ISBN: ISBN 83-7430-034-5
Opis: Echokardiografia jest podstawowym narzędziem diagnostycznym we współczesnej kardiologii. Szybki postęp technologiczny i upowszechnienie badań echokardiograficznych wymagają ciągłego poszerzania wiedzy i praktycznego szkolenia. Prezentowana podręcznik znakomicie odpowiada na to zapotrzebowanie. W trzecim tomie podręcznika zawarto zasady wykonywania i interpretacji badań echokardiograficznych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, w stanie wstrząsu, z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca i u pacjentów z chorobami osierdzia. Przedstawiono w nim również współczesne sposoby leczenia i algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, co powinno ułatwić zrozumienie i interpretację uzyskanych wyników badań echokardiograficznych i pomóc w podejmowaniu decyzji klinicznych. podręcznik adresowana jest nie tylko do kardiologów, internistów i studentów medycyny, lecz do wszystkich, którzy korzystają z wyników badań echokardiograficzych.
Spis treści:
  • 1. Nazewnictwo i skróty 2. Badanie odcinkowej kurczliwości mięśnia lewej komory w odniesieniu do anatomii tętnic wieńcowych 3. Echokardiograficzna ocena anatomii tetnic wieńcowych i przepływu wieńcowego 4. Obrazowanie tętnic wieńcowych sposobem wielorzędowej tomografii komputerowej i kardiologicznego rezonansu magnetycznego 5. Świeży zawał serca i jego powikłania 6. Niedokrwienna niedomykalność zastawki mitralnej 7. Echokardiografia w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych 8. Zawał prawej komory serca 9. Badanie echokardiograficzne u chorego we wstrząsie 10. Rozwój embrionalny układu sercowo-naczyniowego w aspekcie badania echokardiograficznego 11. Echokardiografia płodowa - fizjologia 12. Echokardiografia płodu – wybrane wady serca 13. Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej 14. Przetrwały otwór owalny – diagnostyka i wskazania do przezskórnego zamykania PFO 15. Metoda przezskórnego zamykania drożnego otworu owalnego i ubytków przegrody międzyprzedsionkowej – rola echokardiografii 16. Ubytek przegrody mięzykomorowej 17. Prezskórne zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej – rola badania echokardiograficznego 18. Tetralogia Fallota 19. Przewód tętniczy Botalla 20. Przezskórne zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego 21. Zwężenie cieśni aorty. Przezskórna angioplstyka cieśni aorty 22. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej. Przezskórna walwuloplastyka zastawki płucnej 23. Przełożenie wielkich pni tętniczych 24. Wspólny pień tętniczy 25. Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych i zatok aortalnych (Valsalvy) 26. Echokardiograficzna ocena żył płucnych – wrodzone anomalie żył płucnych 27. Anomalie rozwojowe żył systemowych 28. Zespół Ebsteina 29. Serce jednokomorowe – echokardiograficzna ocena chorych po operacji Fontana 30. Podstawowe techniki chirurgiczne służące w leczeniu najczęstszych wrodzonych wad serca 31. Choroby osierdzia 32. Guzy serca i pozasercowe guzy śródpiersia 33. Arytmogenna kardiomiopatia/ dysplazja prawej komory 34. Rola badania chokardiograficznego u chorych z migotaniem przedsionków 35. Rola echokardiografii w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu i przewodzenia 36. Rola echokardiografii w regulacji pracy sztucznego rozrusznika serca 37. Rola echokardiografii w komorowej terapii resynchronizującej u chorych z przewlekłą niewydolnością serca 38. Kliniczne wykorzystanie echokardiografii wewnątrzsercowej w elektroterapii serca

Czym jest znaczenie w Słownik na E .