edukacja dzieci uszkodzeniem co to znaczy
Co znaczy uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie?. Co to jest społeczeństwie informacyjnym.

Czy pomocne?

Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym

Definicja z ang. Education of children with hearing loss in the information society, z niem. Erziehung von Kindern mit Hörverlust in der Informationsgesellschaft.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Adam Marszałek, Toruń 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,116 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: edukacja dzieci uszkodzeniem
ISBN: ISBN 83-7441-111-2
Opis: Podręcznik ''Nauka dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym'' poświęcona jest aktualnym problemom edukacyjnym dzieci niesłyszących, ich specyficznym potrzebom, wynikającym z zaistniałej wady słuchu i metodom ich zaspokajania, opartym na rozwoju nowoczesnej techniki komputerowej. Problematyka została umiejscowiona na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego, i w tym kontekście nowych możliwości edukacyjnych osób niepełnosprawnych, wynikających z rozwoju informacji i powszechnej komputeryzacji. Zawiera ona zarówno rozważania teoretyczne, jak i nawiązuje do reprezentujących je badań empirycznych, zweryfikowanych naukowo. Stanowi to niewątpliwą zaletę tej książki. Pokazuje ona gdyż jak aktualne poglądy naukowe, dotyczące problemów edukacyjnych dzieci z wadą słuchu, łączą się z ich rozwiązywaniem i realizacją w praktyce rewalidacyjnej. Podręcznik skierowana jest do czynnych zawodowo pedagogów specjalnych, zwłaszcza surdopedagogów i studentów pedagogiki specjalnej i kierunków pokrewnych, a również innych osób zainteresowanych poprawą sytuacji edukacyjnej, rehabilitacyjnej i życiowej dzieci i młodzieży z uszkodzeniem słuchu.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Rozdział I. KIERUNKI ZMIAN W SURDOPEDAGOGICE WYMUSZONE ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Miejsce surdopedagogiki w systemie nauk pedagogicznych 2. Specyfika badawcza i aplikacyjna surdopedagogiki 3. Interdyscyplinarność i rola nauk pomocniczych w surdopedagogice
  • Rozdział II. ONTOLOGICZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY PRAC BADAWCZYCH NAD PROCESEM UCZENIA SIĘ I NABYWANIA ORTOFONICZNEJ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ PRZEZ DZIECI NIESŁYSZĄCE 1. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność badań nad procesem uczenia się i nabywania ortofonicznej sprawności językowej przez dzieci niesłyszące 2. Metodologia prac badawczych
  • Rozdział III. Sposoby PRACY EDUKACYJNEJ Z DZIECKIEM NIESŁYSZĄCYM NAD JEGO ROZWOJEM JĘZYKOWYM 1. Tradycyjne sposoby pracy edukacyjnej z dzieckiem niesłyszącym nad jego rozwojem językowym 2. Robota edukacyjna nad rozwojem językowym dziecka niesłyszącego wykorzystująca komputer
  • Rozdział IV. SPECYFIKA PRACY EDUKACYJNEJ DZIECKA NIESŁYSZĄCEGO Z KOMPUTEREM 1. Zagadnienia metodologiczne procesu edukacyjnego powiązane z rozwojem teorii informacji i komputeryzacją 2. Mechanizm edukacyjny a rozwój teorii informacji 3. Schemat komunikacyjny dziecko-komputer 4. Dobór metod nauczania a zastosowanie w edukacji komputera 5. Dobór treści kształcenia a zastosowanie w edukacji komputera
  • Rozdział V. SZANSĘ EDUKACYJNE DZIECI Z USZKODZENIEM SŁUCHU A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Wprowadzenie w tematykę sytuacji osób z wadą słuchu w społeczeństwie informacyjnym 2. Potrzeba zmian w podejściu do mechanizmów edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem słuchu 3. Aktualne kierunki badawcze surdopedagogiki Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na E .