edukacja zdrowotna co to znaczy
Co znaczy Podręcznik akademicki?. Co to jest zdrowotnej. Omawia kluczowe pojęcia, podejścia i.

Czy pomocne?

Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki

Definicja z ang. Health education. academic handbook, z niem. Gesundheitserziehung. akademischen Handbuch.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,604 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.94 kg
Zagadnienia: edukacja zdrowotna
ISBN: ISBN 978-83-01-15167-6
Opis: Książka przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia kluczowe pojęcia, podejścia i koncepcje zdrowia i metody promocji prozdrowotnego stylu życia. Przybliża także historię, ewolucję i podstawy teoretyczne dyscypliny. Ponadto podręcznik zawiera przykłady ćwiczeń i scenariuszy zajęć, narzędzia do ewaluacji wyników i literaturę przedmiotu, w tym dostępne programy edukacyjne. Książka ujmuje edukację zdrowotną w szerokim kontekście współczesnej promocji zdrowia. Dostarcza praktycznych wskazówek metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym i edukacji seksualnej.
Spis treści:
  • CZĘŚĆ I. Nauka ZDROWOTNA – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Nauka zdrowotna a leczenie i profilaktyka chorób i promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Nauka zdrowotna w różnych siedliskach
  • CZĘŚĆ II. Niektóre ZAGADNIENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezpieczeństwo – zapobieganie urazom 4. Seksualność – niektóre zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne – niektóre zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy pośród uczniów ANEKS. Propozycje ćwiczeń i zabaw Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na E .