ekologia związki różnymi co to znaczy
Co znaczy związki z różnymi dziedzinami wiedzy?. Co to jest związki ekologii z wybranymi.

Czy pomocne?

Ekologia - jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej

Definicja z ang. Ecology - its relationship with the various fields of medical knowledge, z niem. Ökologie - seine Beziehung zu den verschiedenen Bereichen der medizinischen Wissens.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,189 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: ekologia związki różnymi
ISBN: ISBN 83-01-13558-1
Opis: Podręcznik zawiera oryginalne wykłady autorskie ilustrujące związki ekologii z wybranymi dziedzinami wiedzy medycznej. Autorzy opracowania są pracownikami nauki, profesorami Akademii Medycznej w Łodzi, wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach wiedzy, reprezentują wąskie dyscypliny medyczne, które łączy podobne rozumienie problematyki ekologicznej. Podręcznik jest próbą poszukiwania wspólnego języka i podobnej interpretacji wielu zjawisk z pogranicza ekologii i medycyny (biologia molekularna, dermatologia, endokrynologia, kardiologia, otolaryngologia, parazytologia i mikologia, pediatria, pneumonologia i alergologia, psychiatria). Książka adresowany do studentów wydziałów medycznych może także być pomocny w nauczaniu ekologii na innych uczelniach wyższych
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Tło ekologiczne nauk medycznych
 • Badania izolowanych populacji człowieka na Pacyfiku jako modelu chorób neurologicznych o zasięgu globalnym
 • Środowisko a wybrane zaburzenia psychiczne
 • Warunki środowiska a rozwój alergii
 • Znaczenie wybranych czynników środowiska w ujawnianiu się alergii pokarmowej u dzieci
 • Czynniki środowiskowe w chorobach gruczołów dokrewnych
 • Wpływ czynników środowiskowych na układ krążenia
 • Badania nad wpływem alkoholu na strukturę i czynność trzustki w przebiegu zapalnych chorób tego narządu
 • Ekologiczne i socjomedyczne uwarunkowania otyłości
 • Hałas - istotny szkodliwy czynnik abiotyczny środowiska
 • wybrane aspekty ekologiczne grzybic skóry spowodowanych poprzez dermatofity
 • Ekologiczne uwarunkowania wieloogniskowych zarażeń grzybami, w szczególności układu trawiennego

Czym jest znaczenie w Słownik na E .