ekologiczna profilaktyka co to znaczy
Co znaczy profilaktyka chorób uwarunkowanych?. Co to jest wysokiej liczby chorych na choroby.

Czy pomocne?

Ekologiczna profilaktyka chorób uwarunkowanych przez czynniki środowiskowe

Definicja z ang. Ecological prevention of diseases conditioned by environmental factors, z niem. Ökologische Prävention von Krankheiten durch Umweltfaktoren bedingt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Med Tour Pres International, Warszawa 1997, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,170 str., Wymiary: 165 x 245 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: ekologiczna profilaktyka
ISBN: ISBN 83-903590-7-3
Opis: Do napisania tej pracy skłoniły nas obserwacje dotyczące wysokiej liczby chorych na choroby alergiczne, nowotworowe i choroby układu krążenia. Staraliśmy się nie tylko rzetelnie przedstawić niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedniej dbałości o środowisko i zdrowy styl życia, lecz również wskazać, jak żyć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania przede wszystkim na te choroby, których leczyć jeszcze nie potrafimy. Przekazując do rąk Czytelników tę książkę mamy nadzieję, iż spełni ona oczekiwania osób zainteresowanych przeciwdziałaniem szkodliwym czynnikom zagrażającym zdrowiu. Jej napisanie stało się możliwe dzięki połączeniu długoletnich zainteresowań autorów problematyką szeroko pojętej profilaktyki zdrowia i ekologii. Materiału do pracy dostarczało nam samo życie, staranne obserwacje różnych środowisk i wiedza zdobyta w momencie studiów, specjalizacji, studiów podyplomowych (studia na wydziale lekarskim AM, studia ekonomiczno-rolnicze i podyplomowe studium biologii i ochrony środowiska, obejmujące monitoring środowiska naszego regionu, robota magisterska dotycząca wpływu pestycydów na środowisko), kursów i sympozjów naukowych, a następnie w codziennej pracy w dwóch pokrewnych zawodach.
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Wpływ środowiska na rozwój chorób cywilizacyjnych
 • 2. Wpływ ingerencji chemicznej w środowisko na zdrowie człowieka
 • 3. PCB i PCV. Czy naprawdę bezpieczne?
 • 4. Palenie tytoniu jeszcze bardziej szkodliwe niż dawniej
 • 5. Narażenie na zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych
 • 6. Środowiskowe czynniki mutagenne i teratogenne
 • Astma jako choroba wieloczynnikowa
 • 7. Jak żyć normalnie z alergią?
 • 8. Wzrost promieniowania nadfioletowego
 • 9. Mikrofale, promieniowanie elektromagnetyczne i promieniowanie radioaktywne
 • 10. Żywność napromieniowana
 • 11. Metale niezbędne i toksyczne
 • 12. Wpływ stresu na obniżenie odporności organizmu
 • 13. Ile wytrzyma układ nerwowy? Hałas jako czynnik środowiskowy
 • 14. Magnez pierwiastkiem życia
 • 15. Odpowiedni pokarm niezbędny w zachowaniu homeostazy
 • 16. Obowiązki zdrowotne spożywanych pokarmów
 • 17. Profilaktyka zatruć i zakażeń pokarmowych
 • 18. Dieta w profilaktyce chorób
 • 19. Tłuszcze z umiarem
 • 20. Konsekwencje zdrowotne niedoboru jodu
 • 21. Substancje obce w żywności
 • 22. Pożywienie a leki
 • 23. Karmienie naturalne niemowląt to poprawa zdrowia dorosłych
 • 24. Enzymy, antybiotyki i hormony w żywności
 • 25. Ostrożnie z kofeiną
 • 26. Alkohol
 • 27. Jak zapobiegać chorobom nowotworowym?
 • 28. AIDS - choroba, której można uniknąć
 • 29. Aktywność ruchowa i styl życia
 • 30. Woda pitna źródłem zdrowia albo choroby
 • 31. Pestycydy a zdrowie
 • 32. Uprawa roślin bez pestycydów i nawozów sztucznych
 • 33. Pozytywne aspekty polskiego rolnictwa ekologicznego
 • 34. Segregacja i utylizacja odpadów
 • 35. Nadzorowanie jakości zdrowotnej środowiska i żywności
 • 36. Znaczenie edukacji ekologicznej
 • Zakończenie
 • Międzynarodowe symbole dotyczące zagrożeń środowiskowych i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
 • Znaczenie ważniejszych terminów i pojęć
 • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na E .