ekonomika zarządzanie opiece co to znaczy
Co znaczy zarządzanie w opiece zdrowotnej?. Co to jest zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, lekarzy.

Czy pomocne?

Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej

Definicja z ang. Economics and management in health care, z niem. Wirtschaft und Management im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,407 str., Wymiary: 170 x 245 mm
Zagadnienia: ekonomika zarządzanie opiece
ISBN: ISBN 83-88261-42-8
Opis: Podręcznik przeznaczona dla osób pracujących w ochronie zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, lekarzy stomatologów, farmaceutów, chemików, fizyków, biologów i in. Złożona jest z dwóch części: pierwsza dotyczy zagadnień - finansów, ekonomiki zdrowia i marketingu usług medycznych. Część druga zawiera kilka rozdziałów, takich jak: organizacja i kierowanie, socjologiczne aspekty zdrowia i socjologia instytucji opieki zdrowotnej, a również niektóre zagadnienia z psychologii kierowania. Czytelnik otrzymuje w ten sposób dostęp do najnowszej wiedzy w pięciu dziedzinach, bardzo ważnych dla organizatorów i zarządzających opieką zdrowotną. Podkreślić trzeba również, iż oferowane kompendium pozwala na dalsze samodzielne studiowanie, bo w każdej części opracowania zawarto bogatą literaturę przedmiotu
Spis treści:
 • Część I. Finanse, ekonomika zdrowia, marketing usług medycznych
 • 1. Niektóre przedmioty gospodarki finansowej
 • Wartość pieniądza w momencie
 • Źródła informacji finansowych
 • Planowanie finansowe
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow)
 • Kierowanie kapitałem obrotowym
 • Badanie wskaźnikowa sytuacji finansowej
 • Finansowanie inwestycji i ocena ich opłacalności
 • Niektóre przedmioty rachunkowości zarządczej
 • Rodzaje, struktura, pozyskiwanie (źródła) i wydatek kapitału
 • Piśmiennictwo
 • 2. Ekonomika zdrowia. Niektóre zagadnienia podstawowe
 • Ekonomika zdrowia. Geneza stworzenia, podstawowe definicje i koncepcje, zakres problemowy
 • Rynek w opiece zdrowotnej
 • Instrumenty i systemy ekonomiczne w procesach decyzyjnych w opiece zdrowotnej
 • Ewaluacja ekonomiczna - teoria i praktyka
 • Piśmiennictwo
 • 3. Marketing usług medycznych
 • Ważna i ewolucja marketingu usług. Pytania kontrolne
 • Mechanizmy kierowania wiadomością w opiece zdrowotnej. Pytania kontrolne
 • Oferta usługowa jako wytwór marketingowy i metody jej dostarczania. Pytania kontrolne
 • Ceny usług jako instrument oddziaływania na rynek. Pytania kontrolne
 • Komunikacja usługowa - promocja usług medycznych. Pytania kontrolne
 • Personel przedsiębiorstwa usługowej. Pytania kontrolne
 • Piśmiennictwo
 • Część II. Organizacja i kierowanie. Socjologia i psychologia. Niektóre zagadnienia
 • 4. Podstawy organizacji i zarządzani
 • Podstawowe definicje i problemy (lista podstawowych pojęć, piśmiennictwo)
 • Kształtowanie stosunków organizacji z otoczeniem (ćwiczenia kontrolne, (lista podstawowych pojęć, piśmiennictwo)
 • Struktura organizacyjna (ćwiczenia kontrolne, (lista podstawowych pojęć, piśmiennictwo)
 • Władza organizacyjna (ćwiczenia kontrolne, (lista podstawowych pojęć, piśmiennictwo)
 • Zmiany organizacyjne (ćwiczenia kontrolne, (lista podstawowych pojęć, piśmiennictwo)
 • 5. Socjologia zdrowia publicznego i organizacji zdrowotnych
 • Badania socjologiczne w dziedzinie zdrowia publicznego. Pytania kontrolne
 • Z zagadnień socjologii zdrowia publicznego: świadomość zdrowotna jako bariera i stymulator zmian w zdrowotnej sferze rzeczywistości. Pytania kontrolne
 • Socjotechniczne aspekty planowania i wdrażania reformy mechanizmu opieki zdrowotnej w Polsce. Pytania kontrolne
 • Piśmiennictwo
 • 6. Psychologia kierowania. Niektóre zagadnienia
 • Polski menedżer w warunkach transformacji mechanizmu gospodarczo-politycznego
 • Wybrane błędy procesu postrzegania i ich wpływ na podejmowanie decyzji w procesie kierowania
 • Interakcje grupowe jako czynnik zakłócający trafność decyzji - syndrom grupowego myślenia
 • Style zarządzania i warunki ich skuteczności w zarządzaniu
 • Źródła konfliktów w organizacji
 • Zarys problemów skutecznego motywowania w organizacji
 • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na E .