eksperyment medyczny co to znaczy
Co znaczy medyczny na organizmie ludzkim w prawie?. Co to jest powszechnie stosowanych w medycynie.

Czy pomocne?

Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim

Definicja z ang. Medical research on the human body in international and European law, z niem. Die medizinische Forschung am menschlichen Körper in internationalen und europäischen Recht.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ABC, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,259 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: eksperyment medyczny
ISBN: ISBN 83-7416-261-9
Opis: Eksperyment medyczny jest jedną z metod badawczych powszechnie stosowanych w medycynie. Służy opracowywaniu i testowaniu nowych metod leczenia chorób. Badania stwarzają jednak niebezpieczeństwo naruszenia praw człowieka i związanych z nimi zasad etyki lekarskiej. W związku z tym eksperymenty medyczne zostały uregulowane przepisami prawnymi. Przepisy te należą do mechanizmu ochrony praw człowieka i mają wykorzystanie niezależnie od miejsca, gdzie prowadzi się badania eksperymentalne. To są więc standardy prawa międzynarodowego wpływające na przepisy krajowe. Badania i eksperymenty medyczne prowadzone cały okres, stanowią część pracy służby zdrowia i wiążą się z odpowiedzialnością prawną. W polskim prawie zostały zawarte przepisy dotyczące ekspertymentu medycznego, lecz jako członek UE musimy przestrzegać również standardów międzynarodowych. Ponadto podręcznik przedstawia etyczne problemy eksperymentowania na organizmie ludzkim, z uwzględnieniem dokumentów wypracowanych poprzez rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe i instytucje o charakterze doradczym, takie jak komitety i komisje etyczne. AGATA WNUKIEWICZ- KOZŁOWSKA - dr. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, a również członek międzynarodowego zespołu badawczego, zajmującego się problematyką statusu prawnego ciała ludzkiego, kierowanego poprzez profesora Cosimo Marco Mazzoniego z Uniwersytetu w Sienie. W czasie studiów doktoranckich dotyczacych eksperymentu medycznego, otrzymała stypendium rządu włoskiego na Uniwersytecie w Sienie. W tym samym czasie otrzymała promotorski grant KBN w zwiazku z robotą doktorską. Autorka artykułów i opracowań na temat praw pacjenta i prawnych aspektów dopuszczalności eksperymentów medycznych na organizmie człowieka. Publikowała również w zagranicznej prasie prawniczej i medycznej.
Spis treści:
  • Wstęp I. EKSPERYMENT JAKO Przedmiot EWOLUCJI NAUK MEDYCZNYCH I JAKO KATEGORIA PRAWNA 1. Empiryczny charakter metod stosowanych w medycynie od czasów najdawniejszych 2. Przykłady badań eksperymentalnych i ich wpływu na życie ludzkie 3. Medycyna XX wieku - ekspansja eksperymentalnych działań na organizm ludzki 4. Definicja i klasyfikacja eksperymentów medycznych 5. Pojęcia prawne eksperymentu medycznego 6. Geneza prawnej regulacji doświadczeń medycznych na organizmie ludzkim 7. Podsumowanie II. PRAWA CZŁOWIEKA A EKSPERYMENT MEDYCZNY 1. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym i regionalnym 2. Podstawy europejskiego mechanizmu ochrony praw człowieka 3. Prawa człowieka powiązane z ochroną pacjenta 4. Podsumowanie III. PRAWNE ZASADY DOPUSZCZALNOŚCI EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO 1. Wprowadzenie 2. Celowość eksperymentu. Kwalifikacje prowadzącego eksperyment 3. Wiadomość o eksperymencie 4. Zgoda uczestnika eksperymentu 5. Wycofanie zgody na uczestnictwo w eksperymencie 6. Spodziewane korzyści eksperymentu. Ryzyko uczestnika doświadczenia 7. Ubezpieczenie prowadzącego eksperyment i uczestnika doświadczenia 8. Opinia Komisji Bioetycznej 9. Podsumowanie IV. EKSPERYMENTY GENETYCZNE 1. Wprowadzenie 2. Międzynarodowe i europejskie dokumenty regulujące genetyczne eksperymenty na organizmie ludzkim 3. Godność ludzka jako podstawowa zasada ochrony praw człowieka wobec wykorzystania technik genetycznych 4. Status prawny embrionu ludzkiego 5. Świadoma zgoda 6. Zakaz dyskryminacji i ochrona danych genetycznych 7. Klonowanie istot ludzkich 8. Prawo patentowe a klonowanie człowieka 9. Podsumowanie V. ETYCZNE PROBLEMY EKSPERYMENTOWANIA W MEDYCYNIE 1. Normy etyczne a normy prawne 2. Geneza deontologii lekarskiej. Przysięga Hipokratesa jako wzorzec postępowania lekarskiego 3. Rozwój etyki i deontologii lekarskiej. Międzynarodowe i krajowe kodeksy etyki medycznej 4. Dopuszczalność eksperymentów medycznych na organizmie ludzkim z punktu widzenia etyki 5. Instytucjonalne formy kontroli etyki badań eksperymentalnych na organizmie ludzkim. Komitety etyczne i komisje bioetyczne 6. Podsumowanie Zakończenie. Załączniki. Akty prawne. Lista orzeczeń. Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na E .