elektrofizjologiczna co to znaczy
Co znaczy Elektrofizjologiczna diagnostyka?. Co to jest diagnostyki elektrofizjologicznej układu.

Czy pomocne?

Elektrofizjologiczna diagnostyka kliniczna układu wzrokowego

Definicja z ang. Electrophysiological clinical diagnosis of the visual system, z niem. Elektrophysiologische klinische Diagnose des Sehsystems.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Oftal, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,184 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: elektrofizjologiczna
ISBN: ISBN 83-912787-5-1
Opis: Oddając pierwszą w języku polskim monografię na temat diagnostyki elektrofizjologicznej układu wzrokowego, mamy nadzieję, iż przyczyni się ona nie tylko do poszerzenia wiedzy w tym zakresie, lecz także powiększy krąg zainteresowania tą niełatwą dziedziną, a również pozwoli na bardziej precyzyjną diagnostykę chorób siatkówki i nerwu wzrokowego, pośród których są takie, które nie dadzą się prawidłowo sklasyfikować bez jej zastosowania. Cała dokumentacja fotograficzna i zapisy ERG, EOG, VEP i inne (poza zmodyfikowaną ryciną Babela i analizą ERG wg Granita) są oryginalnym majątkiem własnym Pracowni Elektrofizjologii Katedry i Kliniki Okulistyki (WS) Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalne podziękowania składamy asystentowi Kliniki lek. Krzysztof owi Szmatłochowi za przygotowanie rycin i tabel do druku i Pani Liii Rekowskiej za pomoc techniczną w badaniach elektrofizjologicznych. Wyrażamy naszą wdzięczność zespołowi Wydawnictwa OFTAL za zaangażowanie w przygotowanie monografii do druku.
Spis treści:
  • Wstęp
  • 1. Metodyka elektrofizjologicznych badań układu wzroku
  • 2. Elektroretinografia
  • 3. Elektrookulografia
  • 4. Wzrokowe potencjały wywołane - Visual Evoked Potentials (VEP)
  • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na E .