elektrokardiografia co to znaczy
Co znaczy i angiokardiografia w zawale serca?. Co to jest badania diagnostyczne. W przeciwieństwie.

Czy pomocne?

Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca

Definicja z ang. Electrocardiography and angiocardiography in myocardial infarction, z niem. Elektrokardiographie und Angiokardiographie in Myokardinfarkt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,149 str., Wymiary: 215 x 300 mm , Waga: 0.83 kg
Zagadnienia: elektrokardiografia
ISBN: ISBN 83-89581-60-4
Opis: EKG i koronarografia to dwa odrębne, ale komplementarne badania diagnostyczne. W przeciwieństwie od koronarografii, która obrazuje tętnice wieńcowe, EKG odzwierciedla mechanizmy patologiczne zachodzące w mięśniu sercowym, a po leczeniu reperfuzyjnym stopień powrotu przepływu mięśniowego. Jedynie łączna ocena obu badań pozwala wyjaśnić sporo zjawisk obserwowanych u chorych z zawałem serca, a również tłumaczy zmienność i różnorodność zapisów elektrokardiograficznych. Inspiracją do napisania tej książki była praktyka oddziału kardiologii, pełniącego codzienny, całodobowy dyżur hemodynamiczny. Od 20 lat Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu leczy inwazyjnie ostre zespoły wieńcowe. Nasze obserwacje odnieśliśmy do danych zawartych w literaturze i wzięliśmy pod uwagę wyniki innych ośrodków kardiologicznych, w rezultacie, czego powstała podręcznik konfrontująca EKG wykonywane w pierwszych godzinach zawału serca z obrazem angiograficznym.
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Symptomy i postępowanie w zawale serca w okresie przedszpitalnym
 • 2. Wprowadzenie do elektrokardiografii zawału serca
 • 3. Zawal serca z obniżeniami odcinka ST i uniesieniem ST w odprowadzeniach aVR i V1
 • 4. Kryteria rozpoznania i ewolucja zawału serca z uniesieniem odcinka ST
 • 5. Zmiany elektrokardiograficzne a angiograficzna lokalizacja zawału serca
 • 6. Podział zawałów ściany przedniej
 • 7. Zawał prawej komory serca
 • 8. Podział zawałów ściany dolnej
 • 9. Systemy wpływające na położenie odcinka ST w zawale serca
 • 10. Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego w zawale serca
 • 11. Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego w zawale serca
 • 12. Zawał przedsionka
 • 13. Zawał serca bez załamka Q

Czym jest znaczenie w Słownik na E .