elementy etyki lekarskiej co to znaczy
Co znaczy Elementy etyki lekarskiej?. Co to jest teoretycznych poszukiwań podstaw bioetyki i etyki.

Czy pomocne?

Elementy etyki lekarskiej

Definicja z ang. Elements of medical ethics, z niem. Elemente der medizinischen Ethik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,192 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: elementy etyki lekarskiej
ISBN: ISBN 83-7430-085-8
Opis: Niniejsza podręcznik jest praktycznym zwieńczeniem moich teoretycznych poszukiwań podstaw bioetyki i etyki lekarskiej przedstawionych w różnych artykułach i w napisanych pod moim kierunkiem pracach, takich jak ''Podstawy i zastosowania bioetyki'' (2001), ''Mechanizmy bioetyki'' (2003), ''Bioetyka polska'' (2004) i ''Bioetyka personalistyczna'' (2006), opublikowanych w Wydawnictwie Naukowym PAT w Krakowie. Zgodnie z sugestiami grona lekarzy, redaktorów ''Medycyny Praktycznej'', dr. med. Andrzeja Baczą, dr med. Moniki Mazanek-Mościckiej, a szczególnie dr. med. Piotra Gajewskiego, artykuły opublikowane najpierw w tym czasopiśmie w latach 2004-2006 i składające się na obecną książkę miały za zadanie w zwięzły i przejrzysty sposób przedstawić w najwyższym stopniu drażliwe i trudne problemy etyki lekarskiej. Chodziło w nich o to, by nie grzęznąć w samych filozoficzno-teoretycznych analizach, ale przywołując skomplikowaną rzeczywistość współczesnej medycyny i operując uzasadnionymi pojęciami antropologii i etyki filozoficznej, sformułować praktyczne wskazówki etyczne. Etyka medyczna, w tym etyka lekarska, jest dziś sceną ścierania się różnych tendencji związanych z rozwojem medycyny i biotechnologii. Przyjęcie błędnych norm etycznych na tym terenie jest niebezpieczne nie tylko dla zawodu lekarza, lecz również dla całej kultury ludzkiej. Ze względu na przyśpieszony rozwój nauk biologicznych, medycznych i technicznych konieczna jest nad nimi większa i głębsza refleksja humanistyczna, filozoficzna i etyczna. Niniejsza podręcznik ukazuje właśnie owo spotkanie filozofii i medycyny jakokonieczne i przydatne dla obu stron. W kontekście nieuzasadnionych nadziei czy też przesadnych lęków wywoływanych współczesnym postępem naukowo-technicznym wydobywa ona na nowo pewne zasadnicze idee tkwiące w etyce lekarskiej i w filozoficznej tradycji personalistycznej i stosuje je do bardziej niż poprzednio skomplikowanych sytuacji. W rozdziale zatytułowanym ''Dokumenty źródłowe etyki lekarskiej'' przywołane są zasadnicze intuicje tej etyki, tkwiące zarówno w dawnych, jak i współczesnych, przyjętych przez środowisko lekarskie dokumentach, takich jak ''Przysięga'' Hipokratesa czy ''Kodeks Etyki Lekarskiej''. Owe historyczno-społeczno-zawodowe źródła tej etyki zostały poparte w rozdziale zatytułowanym ''Filozoficzne podstawy etyki lekarskiej'' analizami z zakresu filozofii, antropologii i etyki. Spór o człowieka okazał się czymś zasadniczym także dla etyki lekarskiej. Tj. spór z antropologiami redukcjonistycznymi, w których stosuje się ciasne definicja osoby ludzkiej. Jeżeli wykluczy się gdyż pewnych ludzi z grona osób, czyli pozbawi się ich podmiotowości, to oczywiste jest, iż potęga współczesnej biotechnologii skieruje się właśnie przeciw owym wykluczonym. Stąd niezastąpiona ważność w etyce lekarskiej takich pojęć jak: ''istota ludzka'', ''człowiek'', ''osoba'', ''godność'', ''podmiotowość'', ''wolność człowieka'', ''sumienie'' i ''sprawności moralne''. Owe klucze aksjologiczne pozwoliły w dwóch kolejnych rozdziałach książki, zatytułowanych ''Etyka początku życia'' i ''Etyka końca życia'', sformułować wskazania normatywne wobec takich problemów jak: aborcja, klonowanie człowieka, pozyskiwanie komórek macierzystych, pojęcie śmierci, dawstwo organów do transplantacji, uporczywa leczenie czy eutanazja. Wskazania te przywołują i równocześnie chronią podmiotowość ontyczną, antropologiczną i etyczną pacjenta w różnych etapach i stanach jego życia. W ten sposób dobro pacjenta przeciwstawione jest tendencjom podporządkowania go korzyściom naukowo-technicznym i ekonomiczno-społecznym. Takie podejście gwarantuje humanistyczny kierunek rozwoju współczesnej biotechnologii i medycyny. Pozwala jej uniknąć powtórzenia znanych nam z historii form uprzedmiotowienia i dyskryminacji pewnych grup ludzi, czyli użycia nauki i techniki do realizacji ideologicznych celów narodu, klasy czy też globalnie pojętej ludzkości.
Spis treści:
  • Od Autora
  • DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE ETYKI LEKARSKIEJ Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna Karta Pracowników Służby Zdrowia Europejska Konwencja Bioetyczna Kodeks Etyki Lekarskiej
  • FILOZOFICZNE PODSTAWY ETYKI LEKARSKIEJ Uzasadnienie norm moralnych w bioetyce Właściwe i niewłaściwe cele medycyny Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny Etyka cnót w etyce medycznej Zagrożenia sumienia lekarza Etyczne skutki komercjalizacji medycyny
  • ETYKA POCZĄTKU ŻYCIA Status embrionu - stanowisko personalizmu ontologicznego Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta Źródła ideologii aborcyjnej Komórki macierzyste i klonowanie człowieka - nadzieje i zagrożenia
  • ETYKA KOŃCA ŻYCIA Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji Podmiotowość człowieka chorego i umierającego Wobec uporczywej terapii Eutanazja - śmierć godna czy niegodna? Bibliografia. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na E .