elementy psychologii rozwoju co to znaczy
Co znaczy psychologii rozwoju i wychowania?. Co to jest wiedzę na temat rozwoju człowieka do końca.

Czy pomocne?

Elementy psychologii rozwoju i wychowania

Definicja z ang. Elements of developmental psychology and education, z niem. Elemente der Entwicklungspsychologie und Bildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: BEL Studio, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,93 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: elementy psychologii rozwoju
ISBN: ISBN 83-88442-74-0
Opis: Treści zawarte w publikacji przekazują bardzo podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka do końca wieku szkolnego jak i różnych czynników ten rozwój wspierających czy też modyfikujących. Podręcznik skierowana jest głównie do studentów kierunków nauczycielskich w zakresie przedmiotów technicznych, aby potrafili współpracować z wychowawcami i pedagogami szkolnymi w zakresie diagnozy problemów w trakcie ich kontaktów z uczniami, w trakcie pełnienia przez nich roli nauczyciela, a również dalej samodzielnie studiować wybrane kwestie, w miarę potrzeb praktycznych.
Spis treści:
  • Wprowadzenie 1. Wokół czynników rozwoju człowieka 2. Uczenie się jako podstawowyproces rozwoju 3. Ekologia rozwoju człowieka - środowisko wychowawcze 4. Rodzina jako środowisko życia, rozwoju i wychowania 5. Rozwój poznawczy człowieka na przykładzie teorii Jeana Piageta 6. Rozwój mechanizmów emocjonalnych 7. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży 8. Rozwój moralny 9. Rozwój osobowości dzieci i młodzieży na przykładzie obrazu samego siebie (samowiedzy) 10. Szkoła jako środowisko wychowawcze 11. Wpływ wychowawczy 12. Cechy indywidualne uczniów a zbiorowy charakter nauczania 13. Klasa szkolna jako środowisko wychowawcze Zamiast zakończenia - cytat Literatura wykorzystana Przykładowe materiały do ćwiczeń

Czym jest znaczenie w Słownik na E .