empatia rozwój osób co to znaczy
Co znaczy Empatia i jej rozwój u osób pomagających?. Co to jest i jej możliwości rozwoju w aspekcie.

Czy pomocne?

Empatia i jej rozwój u osób pomagających

Definicja z ang. Empathy and its development of facilitators, z niem. Einfühlungsvermögen und seine Entwicklung von Moderatoren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,131 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: empatia rozwój osób
ISBN: ISBN 83-233-1544-2
Opis: Prezentowana podręcznik stanowi próbę spojrzenia na empatię i jej możliwości rozwoju w aspekcie pomagania. Zagadnienia te, rzadko rozważane poprzez autorów, zostały przedstawione zarówno w formie przeglądu światowej literatury, jak i prezentacji własnych badań autorki. Badania te koncentrowały się przede wszystkim na określeniu skuteczności treningu empatii przeprowadzonego pośród pielęgniarek psychiatrycznych. Sukces ten to nie tylko podniesienie poziomu empatii u osób pomagających, lecz przede wszystkim wzrost satysfakcji z opieki odczuwanej poprzez pacjentów psychiatrycznych. Ponadto rozwój empatii jest rozważany w aspekcie ustosunkowań interpersonalnych osób poddanych treningowi empatii. Wyniki uzyskane poprzez autorkę wskazują na sposobność rozwoju empatii u osób pomagających i stanowią zachętę do podejmowania dalszych badań i refleksji nad istotą empatii. W związku z tym podręcznik adresowana jest nie tylko do wąskiej grupy specjalistów, lecz również do wszystkich tych, dla których istotne jest zarówno zrozumienie, jaki pomaganie drugiemu człowiekowi w aktualnej rzeczywistości.
Spis treści:
 • 1. Empatia w świetle literatury
 • 2. Trening empatii
 • 3. Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej na oddziale psychiatrycznym
 • 4. Założenia i cel badań
 • 5. Organizacja i metodyka badań
 • 6. Wyniki badań testowych Skalą Mehrabiana i Epsteina
 • 7. Wyniki badań wg wybranych tablic TAT H.A. IMurraya
 • 8. Wyniki w Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI)
 • 9. Związek poziomu empatii pielęgniarek psychiatrycznych i Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI)
 • 10. Wyniki oceny ogólnej satysfakcji z opieki pielęgniarskiej na oddziale psychiatrycznym
 • 11. Opinia pacjentów o odczuwanej satysfakcji z opieki pielęgniarskiej
 • 12. Związek poziomu empatii i satysfakcji z opieki pielęgniarskiej
 • 13. Podsumowanie i wnioski

Czym jest znaczenie w Słownik na E .