empatia umiejętności co to znaczy
Co znaczy Empatia. O umiejętności współodczuwania?. Co to jest pierwsze, zawiera przegląd bardzo.

Czy pomocne?

Empatia. O umiejętności współodczuwania

Definicja z ang. Empathy. The ability to empathize, z niem. Empathie. Die Fähigkeit zur Empathie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,290 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: empatia umiejętności
ISBN: ISBN 83-85416-96-X
Opis: Monografia Marka Davisa ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, zawiera przegląd bardzo licznych współczesnych badań nad empatią. Po drugie, autor nie ogranicza się jedynie do prezentacji tych badań, lecz również przedstawia schemat integrujący zmienne powiązane z procesem empatii. Problematyka dotycząca empatii jest przedmiotem zainteresowania nie tylko psychologów osobowości i społecznych. Można zatem oczekiwać, iż podręcznik ta zainteresuje badaczy przedmiotu i studentów psychologii (którzy znajdą tu istotny materiał źródłowy), jak i klinicystów, psychoterapeutów, osoby zajmujące się problemami komunikacji i wszystkich czytelników pragnących zrozumieć zasady, wg których ludzie wzajemnie na siebie wpływają. (prof. dr hab. Lidia Grzesiuk) Mark Davis jest doświadczonym badaczem empatii i uznanym autorytetem w tej dziedzinie. W swojej książce podjął udaną próbę przedstawienia współczesnego stanu teorii i badań nad empatią, jej istotą, wyznacznikami i konsekwencjami. Omawiane zagadnienia ukazał w perspektywie historycznej i na tle kluczowych problemów dotyczących zachowań społecznych, takich jak agresja, zachowania prospołeczne i dynamika bliskich związków pomiędzy ludźmi. Wielowymiarowość spojrzenia na problematykę empatii, aktualność zaprezentowanego stanu badań i wreszcie własne, oryginalne propozycje autora sprawiają, iż robota ta jest cenną monografią o wyraźnych walorach poznawczych i dydaktycznych. (prof. dr hab. Bogdan Wojciszke) Podręcznik Marka Davisa udziela odpowiedzi na sporo istotnych pytań: - Czym jest empatia? - Dlaczego dzięki niej możemy uniknąć takich negatywnych zjawisk, jak nietolerancja, konflikty, sztywność w kontaktach z bliskim człowiekiem? - Jaki wpływ na nasze codzienne życie wywiera umiejętność współodczuwania? - Co determinuje, iż jedni są bardziej skłonni do udzielania wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi niż inni? - Dlaczego zdolność do empatii wiąże się z umiejętnością skutecznej komunikacji pomiędzy partnerami bliskiego związku?
Spis treści:
  • 1. Historia i pojęcia
  • 2. Ewolucyjne pochodzenie zdolności empirycznych
  • 3. Ocena różnic indywidualnych w zakresie empatii
  • 4. Pochodzenie indywidualnych różnic w zakresie empatii
  • 5. Konsekwencje nieafektywne
  • 6. Konsekwencje afektywne
  • 7. Altruizm i pomaganie
  • 8. Agresja i zachowania aspołeczne
  • 9. Zależności społeczne i społeczne zachowania
  • 10. Gdzie byliśmy, a dokąd powinniśmy zmierzać

Czym jest znaczenie w Słownik na E .