endodoncja morfologia co to znaczy
Co znaczy morfologia, diagnostyka, leczenie?. Co to jest jest naszą trzecią publikacją, od 1994.

Czy pomocne?

Endodoncja - morfologia, diagnostyka, leczenie

Definicja z ang. Endodontics - morphology, diagnosis, treatment, z niem. Endodontie - Morphologie, Diagnose, Behandlung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Med Tour Pres International, Warszawa 2004, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,400 str., Wymiary: 165 x 230 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: endodoncja morfologia
ISBN: ISBN 83-87717-25-9
Opis: Podręcznik Endodoncja - morfologia, diagnostyka, leczenie jest naszą trzecią publikacją, od 1994 roku, ujmującą całościowo problemy endodontyczne. Dwie poprzednie spotkały się z sporym zainteresowaniem środowiska stomatologicznego i były obowiązującą lekturą dla studentów i szkolących się lekarzy. W związku z wyczerpaniem nakładów obu tych pozycji powstała luka, którą na wniosek Wydawnictwa postanowiliśmy wypełnić, przekazując do druku Endodoncję - morfologię, diagnostykę, leczenie. Książka ten, podobnie jak poprzednie, omawia morfologię, etiologię i patogenezę chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, wprowadzając Czytelnika stopniowo w zagadnienia kliniczne. Dynamiczny rozwój endodoncji skłonił nas do uzupełnienia wiedzy o nowe informacje teoretyczne i kliniczne. Najwięcej uwagi poświęcono problemom klinicznym, rozszerzając dotychczasowe i wprowadzając nowe sposoby postępowania leczniczego, pozwalające na osiągnięcie sukcesu w trudnej terapii endodontycznej. Wszystkie przedstawione we wcześniejszych wydaniach zagadnienia opracowano z uwzględnieniem nowych osiągnięć naukowych i klinicznych. W książce, prócz rozbudowania części związanej z postępowaniem klinicznym, wprowadzono nowe rozdziały, jak:: rentgenodiagnostyka, epidemiologia, zasady postępowania w procesie dezynfekcji, najczęstsze stany zagrożenia życia i endodoncję zębów dziecięcych. Znajomość radiologii klinicznej jest niezbędna w diagnostyce, planowaniu i leczeniu i obserwacji odległych wyników postępowania endodontycznego. Treść książki jest bogato ilustrowana rycinami, zdjęciami radiologicznymi i preparatami histologicznymi.
Spis treści:
  • 1. Endodontium 2. Przyzębie wierzchołkowe 3. Morfologia jam zębowych 4. Mikrobiologia endodontyczna 5. Rentgenodiagnostyka w endodoncji 6. Epidemiologia w endodoncji 7. Zasady postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym 8. Najczęstsze stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym 9. Koferdam 10. Instrumentarium endodontyczne 11. Sposoby określania długości roboczej w leczeniu endodontycznym 12. Symptomatologia endodontyczna 13. Diagnostyka endodontyczna 14. Znieczulenia w endodoncji 15. Leczenie stanów nagłych – pierwsza pomoc w endodoncji 16. Leczenie endodontyczne 17. Opracowanie kanałów korzeniowych mechaniczne 18. Płukanie kanałów korzeniowych (opracowanie chemiczne) 19. Warstw mazista i jej rola w leczeniu endodontycznym 20. Czasowe opatrunki przeciwbakteryjne 21. Materiały do wypełnień kanałów korzeniowych 22. Sposoby wypełnienia kanałów korzeniowych 23. Powikłania w leczeniu endodontycznym 24. Przebarwienia zębów i wybielanie zębów leczonych endodontycznie 25. Ponowne leczenie endodontyczne 26. Resorpcja zębów 27. Zespół zmian endo-perio 28. Postępowanie endodontyczne w sytuacjach urazowych uszkodzeń zębów 29. Chirurgia endodontyczna 30. Leczenie endodontyczne zębów mlecznych stałych z niezakończonym rozwojem korzeni

Czym jest znaczenie w Słownik na E .