englh student pharmacy co to znaczy
Co znaczy of pharmacy and pharmacists?. Co to jest Pharmacy and Pharmacists'' jest umożliwienie.

Czy pomocne?

English for student of pharmacy and pharmacists

Definicja z ang. Angielski for student of pharmacy and pharmacists, z niem. Angielski für Studenten der Pharmazie und Apotheker.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,182 str., Wymiary: 210 x 295 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: englh student pharmacy
ISBN: ISBN 83-918170-1-6
Opis: Z przedmowy: Celem podręcznika ''English for Students of Pharmacy and Pharmacists'' jest umożliwienie studentom i absolwentom wydziału farmaceutycznego uczelni medycznych opanowanie specjalistycznego języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, porozumiewanie się z klientami aptek ogólnodostępnych, personelem aptek szpitalnych i laboratoriów farmaceutycznych w czasie praktyk i stypendiów zagranicznych i zrozumienie ulotek opisujących leki w języku angielskim. Tj. zatem pozycja przewidziana dla słuchaczy na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, kładąca nacisk na naukę języka specjalistycznego. Książka ten złożony jest z 48 jednostek lekcyjnych zawartych w dziewięciu rozdziałach, słownika angielsko-polskiego razem z transkrypcją fonetyczną i klucza do ćwiczeń. Każda jednostka lekcyjna (I nit) złożony jest z tekstu ciągłego będącego adaptacją autentycznego tekstu naukowego, krótkiego tekstu dialogowego i zestawu różnorodnych ćwiczeń. Na marginesie każdego tekstu umieszczony jest podręczny słowniczek (Word List), gdzie ujęte jest słownictwo występujące w tekście. Rozdział ''Letter Writing'' jest zbiorem wzorów formalnych listów dotyczących różnych sytuacji zawodowych. Rozdział ''English Grammar Practice'' zawiera reguły gramatyczne, przykłady i ćwiczenia, które umożliwiają powtórzenie i przećwiczenie w sposób uporządkowany zagadnień gramatycznych, niezbędnych do poprawnego posługiwania się językiem angielskim. Od Wydawcy: Tj. następna, znakomita podręcznik Ewy Donesch-Jeżo. Podręcznik niezbędna w nowoczesnej nauce specjalitycznego języka angielskiego. Książki autorstwa Ewy Donesch-Jeżo ''ENGLISH in DENTISTRY'', ''ENGLISH for MED1CAL STUDENTS and DOCTORS Part I'', ''ENGLISH for MEDICAL STUDENTS and DOCTORS Part II'', ''ENGLISH for NURSES'' wydane przez Wydawnictwo Przegląd Lekarski są bardzo wysoko oceniane w środowisku zarówno lekarzy jak i młodych adeptów tego zawodu - studentów. Mamy nadzieję, iż następna podręcznik będzie dla Państwa miłą pomocą w codziennej nauce języka angielskiego.
Spis treści:
 • Foreword/Przedmowa
 • I. INTRODUCTION TO BOTANY Unit 1. The Structure of the Plant
 • II. ELEMENTS OF ANATOMY Unit 2. The Human Body Unit 3. The Systems and Organs ofthe Human Body Unit 4. The Systems and Organs ofthe Human Body (continued). Unit5. Common Diseasesand Disorders
 • III. BASIC INORGANIC CHEMISTRY Unit 6. Mixtures and Pure Substances Unit 7. Chemical Elements in the Human Body Unit 8. Physical and Chemical Properties Unit 9. Solutions Unit 10. Acids Unit 11. Bases Unit 12. Salts
 • IV. BASIC ORGANIC CHEMISTRY Unit 13. Carbohydrates Unit 14. Lipids Unit 15. Proteins Unit 16. Vitamins Unit 17. Hormones
 • V. PHARMACEUTICAL PRACTICE Unit 18. The Pharmacist and the Pharmacy Unit 19. The Prescription Unit 20. History of Drugs Unit 21. General Characteristics of Drugs Unit 22. Classification of Drugs Unit23. Drug Evaluationand Drug Standards Unit 24. Dosage of Drugs Unit 25. Routes of Drug Administration
 • VI. ELEMENTS OF PHARMACOKTNETICS Unit 26. Drug Absorption and Distribution Unit 27. The Mechanism of Drug Action Unit 28. Drug Metabolism and Excretion
 • VII. ELEMENTS OF PHARMACOLOGY Unit 29. Analgesics and Antipyretics Unit 30. Bayer Aspirin (Drug Leaflet) Unit 31. Antibiotics Unit 32. Antibiotics (continued) Unit 33. Duomox (Drug Leaflet) Unit 34. Corticosteroids Unit 35. Vaccines and Immunoglobulins Unit 36. Broncho-Vaxom (Drug Leaflet) Unit 37. Expectorants, Antitussives and Decongestants Unit 38. Bronchodilators Unit 39. Antihypertensives Unit 40. Popranolol (Drug Leaflet) Unit 41. Antacids and other Drugs for Peptic Ulcers. Unit42. Topical Steroids Unit43. Antiallergic Drugs Unit 44. Diuretic Drugs Unit 45. Antineoplastic Drugs Unit 46. Sedatives and Hypnotics Unit 47. Contraceptives Unit48. Drug Abuseand Drug Addiction
 • VIII. LETTER WRITING
 • IX. ENGLISH GRAMMAR PRACTICE 1. Articles 2. Tenses ofthe Verb Present Tenses Past Tenses Used to/ Get used to Future Forms 3. ModalVerbs 4. Passive Voice 5. Reported Speech 6. Conditionals 7. Wishes-Unreal Present and Past 8. Interrogative Forms 9. Adjectives 10. Adverbs 11. 'Like' and 'as' 12. Relative Clauses 13. Infmitive of Purpose 14. Prepositions of Place 15. Prepositions of Time
 • KEY TO EXERCISES
 • DICTIONARY English-Polish

Czym jest znaczenie w Słownik na E .