epidemiologia diagnostyka co to znaczy
Co znaczy diagnostyka i leczenie celiakii?. Co to jest Praktycznej są podsumowaniem dyskusji.

Czy pomocne?

Epidemiologia, diagnostyka i leczenie celiakii

Definicja z ang. Epidemiology, diagnosis and treatment of celiac disease, z niem. Epidemiologie, Diagnose und Behandlung der Zöliakie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 1998 Oprawa: zeszytowa,31 str., Wymiary: 205 x 295 mm
Zagadnienia: epidemiologia diagnostyka
ISBN: ISBN 0867-499X
Opis: Artykuły zawarte w niniejszym Wydaniu Specjalnym "Medycyny Praktycznej" są podsumowaniem dyskusji prowadzonych w ramach obrad "okrągłego stołu" w czasie XI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologii i Żywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które odbyło się w dniach 19-21 września 1996 roku w Zabrzu. Kluczowym tematem Sympozjum była celiakia. Uczestniczyło w nim 600 pediatrów z terenu całej Polski. Wykładowcami i referentami byli wybitni polscy przedstawiciele gastroenterologii pediatrycznej. Podsumowali oni dotychczasowe polskie osiągnięcia dotyczące badań nad etiopatogenezą, obrazem klinicznym, leczeniem i rokowaniem w celiakii, a ponadto wytyczyli kierunki dalszych badań i sprecyzowali aktualne zasady diagnostyki celiakii. Problemy te znalazły odbicie w oddawanym w ręce Czytelników zbiorze artykułów.
Spis treści:
 • Historia i aktualny stan diagnostyki celiakii
 • Obraz kliniczny i diagnostyka celiakii
 • Diagnostyka różnicowa celiakii i wtórnych zespołów złego wchłaniania
 • Postępowanie diagnostyczne w specjalnych sytuacjach i nietypowych postaciach celiakii
 • Epidemiologia celiakii - uwagi ogólne
 • Ocena skuteczności leczenia dietetycznego dzieci z celiakią - wprowadzenie
 • Dieta bezglutenowa i czynniki warunkujące jej przestrzeganie
 • Ocena zawartości glutenu w produktach dietetycznych stosowanych w Polsce w leczeniu celiakii
 • Wartość odżywcza dostępnych w Polsce produktów bezglutenowych i zasady żywienia w celiakii w aspekcie zapewnienia odpowiednio zbilansowanej diety
 • Ocena skuteczności leczenia dietetycznego dzieci chorych na celiakię - znaczenie przeciwciał przeciwendomyzjalnych
 • Przeciwciała przeciwgliadynowe i leczenie dietetyczne alergii na gluten

Czym jest znaczenie w Słownik na E .