epidemiologia wojennych co to znaczy
Co znaczy działań wojennych i katastrof?. Co to jest Polsce przedstawiającym w sposób kompleksowy.

Czy pomocne?

Epidemiologia działań wojennych i katastrof

Definicja z ang. Epidemiology of war and disasters, z niem. Epidemiologie von Krieg und Katastrophen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,256 str., Wymiary: 145*205 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: epidemiologia wojennych
ISBN: ISBN 83-88778-02-1
Opis: Niniejsza monografia jest pierwszym takim opracowaniem w Polsce przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę współczesnej epidemiologii wojskowej wykorzystując najnowsze dane z piśmiennictwa. Autorami są eksperci reprezentujący raczej wojskową służbę zdrowia. Podręcznik jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy wojskowych, ale z uwagi na zawarty zakres wiedzy powinna zainteresować znacznie szersze grono czytelników, w szczególności lekarzy i personel medyczny i służby ratownicze. Jak już wspomniano, w wielu przypadkach kryzysowych, na które może być narażone społeczeństwo, zaciera się podział na wojskową i cywilną służbę zdrowia.
Spis treści:
 • 1. Epidemiologia infekcyjna i nieinfekcyjna
 • 2. Dynamika i struktura przewidywanych zakaźnych mechanizmów epidemicznych na współczesnym polu walki i w działaniach bioterrorystycznych
 • 3. Epidemiologiczne konsekwencje użycia biologicznych środków masowego rażenia
 • 3.1. Biologiczne środki masowego rażenia
 • 3.2. Przewidywane konsekwencje epidemiologiczne masowych zakażeń
 • 3.3. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych i toksykoinfekcji
 • 3.4. Dochodzenie epidemiologiczne w razie użycia broni biologicznej
 • 4. Nowe, potencjalne biologiczne środki masowego rażenia, z uwzględnieniem modyfikacji genetycznej drobnoustrojów
 • 5. Epidemiologiczne konsekwencje narażenia na toksyczne środki chemiczne
 • 6. Epidemiologiczne konsekwencje narażenia na promieniowanie jonizujące
 • 7. Epidemiologiczne konsekwencje masowych urazów w momencie wojny i pokoju
 • 8. Urazy psychiczne
 • 9. Epidemiologiczne konsekwencje powodzi
 • 10. Zjawiska epidemiczne w warunkach misji szczególnych organizacji międzynarodowych
 • 11. Niektóre problemy ograniczania masowych zakażeń
 • 11.1. Pomoc medyczna po ataku biologicznym
 • 11.2. Zakażenia u osób hospitalizowanych
 • 11.3. Uwagi na temat profilaktyki i leczenia wybranych chorób zakaźnych
 • Niektóre pojęcia i terminy epidemiologiczne

Czym jest znaczenie w Słownik na E .